Publikace, patenty, užitné vzory a další výstupy projektů

Certifikované metodiky

Macháč R. (2018) Ochrana trav na semeno vůči plevelům

Macháč R. a kol. (2018) Zakládání porostů trav na semeno

Havel J. a kol. (2018) Pěstitelská technologie máku pro snížení rizikovosti pěstování

Plachká E. a kol. (2018) Signalizační modely Leptosphaeria spp. a Sclerotinia Sclerotiorum—Zhodnocení možností jejich využití

Rychlá A, Plachká E., Vrbovský V. (2018) Metodika stanovení odolnosti genových zdrojů brukve řepky olejky (Brassica napus L.) k patogenu Plasmodiophora brassicae Wor.  (759 kB)

Macháč R. (2013) Metodika pěstování jílku mnohokvětého jednoletého v ekologickém zemědělství (628 kB)

Frydrych J. a kol. (2013) Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech (1,7 MB)

Salaš a kol. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR (představení metodiky) (917 kB)

Seidenglanz M. a kol. (2013) Metodika ochrany řepky ozimé proti krytonosci čtyřzubému

 

Patenty

Patent 305975 Biostimulátor rostlin (Plant biostimulator ), Přihlašovatel/Majitel: Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 6, CZ ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky, Zlín, CZ; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, CZ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně, CZ  ,

Datum udělení patentu:             20.04.2016

Patent 305283 Druhově pestrá osivová směs pro suché oblasti (Species-varied seed mixture for dry regions), Přihlašovatel/Majitel: Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko, CZ, Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov, CZ, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, CZ,

Datum udělení patentu:             03.06.2015

Patent 305285 Rekultivační osivová směs pro suché oblasti (Reclaiming seed mixture for dry regions) Přihlašovatel/Majitel:         Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko, CZ, Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov, CZ, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, CZ,

Datum udělení patentu:             03.06.2015

 

Užitné vzory

Luční směs pro energetické využití vhodná do vlhčích podmínek. Původci: Frydrych, J. a Andert, D. Int.Cl. A 01 C 7/00, A 01 G 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 23199 U1. Uděleno 09.01.2012. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1719939&lan=cs, http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023199.pdf

Jetelotravní směs pro konzervaci půdy na bázi rodového hybridu jílku mnohokvětého. Původci: Frydrych, J. a Andert, D. Int.Cl. A 01 G 7/00, A 01 C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 23275 U1. Uděleno 16.01.2012. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1737903&lan=cs, http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023275.pdf

Výsevní travní směs pro spalování na bázi ovsíku vyvýšenéhoPůvodci: Frydrych, J. a Andert, D. Int.Cl. A 01 G 7/00, A 01 C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 24681. Uděleno 10.12.2012. Dostupné z:  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1882977&lan=cs

Druhově pestrá osivová směs pro suché oblasti. Původci: Raab, S., Knotová, D., Vymyslický, T., Pelikán, J., Semanová, I., Straková, M., Straka, J., Lošák, M., Ševčíková, M. Int. Cl. A01G 7/00, A01C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 26089 U1. 11.11.2013. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026089.pdf.

Rekultivační osivová směs pro suché oblasti. Původci: Raab, S., Knotová, D., Vymyslický, T., Pelikán, J., Semanová, I., Straková, M., Straka, J., Lošák, M., Ševčíková, M. Int. Cl. A01G 7/00, A01C 7/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 26090 U1. 11.11.2013. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026090.pdf.

 

Mapy z odborným obsahem

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči cypermethinu (2012)

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči lambda-cyhalotrinu (2011)

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči lambda-cyhalotrinu (2012)

Mapa populací blýskáčka s rezistencí vůči chlorpyrifosu (2012)

 

Pěstební technologie

HERMUTH, J., KOSOVÁ, K., PODRÁBSKÝ, M., TRÁVNÍČEK, P., FRYDRYCH, J., HLADÍK, J., KRÁL, L.: Pěstební technologie zrnového čiroku odrůdy Ruzrok. Ověřená technologie. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2018, 30 s. ISBN 978-80-7427-259-2.

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt