Textové pole: Zlatý klas pro mák setý ONYX

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. získal další Zlatý klas. Tentokrát za odrůdu máku setého ONYX, vyšlechtěnou na pracovišti v Opavě. Odrůda ONYX byla zaregistrována již po 2 letech zkoušek ve státních odrůdových zkouškách na ÚKZÚZ. Důvodem byly její přesvědčivé výsledky, kdy překonala ve výnosu semen kontrolní odrůdy v průměru o 9 %. Další předností je velmi malý výskyt tzv. hleďáků (pouze 1 %), přičemž ostatní odrůdy ve zkouškách vykazovaly výskyt hleďáků v rozsahu od 4 do 10 %. Odrůda je velmi odolná poléhání a vyznačuje se i dobrou odolností vůči plísni makové a helmintosporiozám. Zlatý klas za odrůdu máku ONYX dostala rovněž společnost OSEVA PRO s.r.o. jako šlechtitel a společnost PRO SEEDS s.r.o. jako výhradní majitel obchodních práv.  

Textové pole: Semináře pro pěstitele trav a jetelovin
Textové pole: Videoprezentace 
Textové pole: Kouzelný svět trav 2016

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří uspořádaly ve dnech 16.-17.9.2016 pátý ročník akce „Kouzelný svět trav 2016“.  Akci navštívilo okolo 750 návštěvníků z blízkého okolí i ze vzdálenějších míst České republiky.

více informací....

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen ve spolupráci s OSEVOU vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVOU PRO s.r.o. pořádají pravidelné semináře pro pěstitele trav a jetelovin na semeno. Na seminářích jsou účastníci seznamováni nejen s aktuálními výsledky výzkumu v oblasti semenářství pícnin, ale také s problematikou IOR a legislativními či dotačními záležitostmi .

Více informací, prezentace ze seminářů…..

Textové pole: Seminář k výročí založení Výzkumné stanice travinářské

Výzkumná stanice travinářská v Zubří letos oslavila 95 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádala OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.  Ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., o.z. Výzkumnou stanicí travinářskou slavnostní seminář.

Více informací…..

Textové pole: Cyklus odborných přednášek IOR pro zemědělskou praxi

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., Výzkumným ústavem bramborářským s.r.o. a AGRITECEM, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. pořádaly ve dnech 11.10.-14.10.2016 cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi.

více informací, prezentace

Textové pole: OSEVA vývoj a výzkum získala další patent

Biostimulátor rostlin (Patent č. 305975)  je přípravek na bázi bílkovinných odpadů, způsobilý indukovat rezistenci rostlin k chorobám. Biostimulátor je tvořen alkalicky nebo kysele zhydrolyzovanými kolagenními odpady a keratinem, což jsou odpady koželužského, obuvnického, masného, potravinářského a zemědělského průmyslu. Patent získalo konsorcium firem: Akademie věd České republiky, v. v. i., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Textové pole: Návštěva pana vicepremiéra Bělobrádka v Zubří

Presentace výsledků zemědělského aplikovaného výzkumu i diskuse nad otázkami dalšího rozvoje českého výzkumného prostoru byly náplní setkání  místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v OSEVĚ, výzkumné stanici travinářské v Zubří. Kromě hostitelů se jednání zúčastnili i zástupci dalších privátních  výzkumných organizací z oblasti zemědělského výzkumu a vývoje z Havlíčkova Brodu, Kroměříže,  Šumperku a Troubska.

Více informací…..

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt