Textové pole: Zlatý klas s kytičkou pro rekultivační osivovou směs „Sahara“

SAHARA - rekultivační osivová směs pro suché oblasti zní celý název výrobku, jenž získal nejvyšší ocenění soutěžní poroty na mezinárodní výstavě Země živitelka 2015 v Českých Budějovicích. Shodou okolností v roce, kdy české i moravské kraje registrovaly téměř rekordní nedostatek vláhy, bylo ocenění uděleno směsi rostlinných druhů, která je schopná aridnější podmínky lépe tolerovat. Osivová směs Sahara je druhově pestrá směs určená pro suché oblasti, která obsahuje ve specifickém podílu různé druhy travin, jetelovin a ostatních dvouděložných bylin. Jedná se o osivovou směs se širokými možnostmi uplatnění. V současné době je již v prodeji nejen v „kamenném“ obchodě, ale i v e-shopu. Pro spotřebitele jsou připravena jedno a desetikilová balení.  Od roku 2015 je složení směsi chráněno nejen jako dříve užitným vzorem, ale nově i patentem. Tvůrci směsi jsou Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Agrostis Trávníky s.r.o. Rousínov a OSEVA výzkum a vývoj s.r.o. Zubří.

Textové pole: Semináře pro pěstitele trav a jetelovin
Textové pole: Videoprezentace 
Textové pole: Seminář k výročí založení Výzkumné stanice travinářské

Výzkumná stanice travinářská v Zubří letos oslavila 95 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádala OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.  Ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., o.z. Výzkumnou stanicí travinářskou slavnostní seminář.

Více informací…..

Textové pole: Kouzelný svět trav 2016

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Vás zvou na pátý ročník akce „Kouzelný svět trav 2016“. Den otevřených dveří ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří a  genofondové zahradě okrasných druhů trav  se uskuteční ve dnech 16.-17.9.2016.

Pozvánka ke stažení ve formátu pdf

Z loňského ročníku....

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen ve spolupráci s OSEVOU vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVOU PRO s.r.o. pořádají pravidelné semináře pro pěstitele trav a jetelovin na semeno. Na seminářích jsou účastníci seznamováni nejen s aktuálními výsledky výzkumu v oblasti semenářství pícnin, ale také s problematikou IOR a legislativními či dotačními záležitostmi .

Více informací, prezentace ze seminářů…..

Textové pole: Cyklus odborných přednášek IOR pro zemědělskou praxi

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., Výzkumným ústavem bramborářským s.r.o. a AGRITECEM, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. uspořádaly ve dnech 19.10.-22.10.2015 cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi.

Více informací...

Textové pole: OSEVA vývoj a výzkum získala další patent

Biostimulátor rostlin (Patent č. 305975)  je přípravek na bázi bílkovinných odpadů, způsobilý indukovat rezistenci rostlin k chorobám. Biostimulátor je tvořen alkalicky nebo kysele zhydrolyzovanými kolagenními odpady a keratinem, což jsou odpady koželužského, obuvnického, masného, potravinářského a zemědělského průmyslu. Patent získalo konsorcium firem: Akademie věd České republiky, v. v. i., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Textové pole: Návštěva pana vicepremiéra Bělobrádka v Zubří

Presentace výsledků zemědělského aplikovaného výzkumu i diskuse nad otázkami dalšího rozvoje českého výzkumného prostoru byly náplní setkání  místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v OSEVĚ, výzkumné stanici travinářské v Zubří. Kromě hostitelů se jednání zúčastnili i zástupci dalších privátních  výzkumných organizací z oblasti zemědělského výzkumu a vývoje z Havlíčkova Brodu, Kroměříže,  Šumperku a Troubska.

Více informací…..

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt