Textové pole: Zlatý klas s kytičkou pro rekultivační osivovou směs „Sahara“

SAHARA - rekultivační osivová směs pro suché oblasti zní celý název výrobku, jenž získal nejvyšší ocenění soutěžní poroty na mezinárodní výstavě Země živitelka 2015 v Českých Budějovicích. Shodou okolností v roce, kdy české i moravské kraje registrovaly téměř rekordní nedostatek vláhy, bylo ocenění uděleno směsi rostlinných druhů, která je schopná aridnější podmínky lépe tolerovat. Osivová směs Sahara je druhově pestrá směs určená pro suché oblasti, která obsahuje ve specifickém podílu různé druhy travin, jetelovin a ostatních dvouděložných bylin. Jedná se o osivovou směs se širokými možnostmi uplatnění. V současné době je již v prodeji nejen v „kamenném“ obchodě, ale i v e-shopu. Pro spotřebitele jsou připravena jedno a desetikilová balení.  Od roku 2015 je složení směsi chráněno nejen jako dříve užitným vzorem, ale nově i patentem. Tvůrci směsi jsou Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Agrostis Trávníky s.r.o. Rousínov a OSEVA výzkum a vývoj s.r.o. Zubří.

Textové pole: Kouzelný svět trav 2015
Textové pole: Semináře pro pěstitele trav a jetelovin
Textové pole: Videoprezentace společnosti

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří pořádaly čtvrtý ročník  akce „Kouzelný svět trav“. Den otevřených dveří ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří letos navštívilo více než 700 návštěvníků, a to jak z blízkého okolí, tak ze vzdálenějších míst (Liberec, Praha) a dokonce i ze zahraničí (Polsko, Slovensko).

Více informací…..

Textové pole: Seminář k výročí založení Výzkumné stanice travinářské

Výzkumná stanice travinářská v Zubří letos oslavila 95 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádala OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.  Ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., o.z. Výzkumnou stanicí travinářskou slavnostní seminář.

Více informací…..

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen ve spolupráci s OSEVOU vývoj a výzkum s.r.o. a OSEVOU PRO s.r.o. pořádají pravidelné semináře pro pěstitele trav a jetelovin na semeno. Na seminářích jsou účastníci seznamováni nejen s aktuálními výsledky výzkumu v oblasti semenářství pícnin, ale také s problematikou IOR a legislativními či dotačními záležitostmi .

Více informací, prezentace ze seminářů…..

Textové pole: Cyklus odborných přednášek IOR pro zemědělskou praxi

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. ve spolupráci s OSEVOU PRO s.r.o., Výzkumným ústavem bramborářským s.r.o. a AGRITECEM, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. uspořádaly ve dnech 19.10.-22.10.2015 cyklus odborných přednášek k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi.

Více informací...

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt