Mgr. Viktor Vrbovský

Kontakt:

tel.: 553 624160                                                                

 

e-mail: vrbovsky@oseva.cz   

 

 

Vzdělání:

2008    Ostravská univerzita (obor Systematická biologie a ekologie)

2000   VOŠ Kostelec nad Orlicí (obor Šlechtění rostlin)

1997   Střední zemědělská škola Opava

Jazykové znalosti:

angličtina - pasivně

němčina – pasivně

 

 

Výzkumné zaměření:

Šlechtění olejnin – řepka ozimá, řepka jarní, mák, hořčice

Odrůdové pokusy

Kvalita olejnin

Autorství odrůd:

Řepka ozimá

Oceania (2012)

Orion (2012)

Odeta (2015)

Odeon (2015)

Orex (2016)

Orava (2016)

Ornament (2017)

Obelix (2017)

 

 

Řepka jarní

Ovace (2011)

 

Mák setý

Orfeus (2009)

Orbis (2012)

Opex (2015)

Onyx (2016)

Publikace:

2017

Hilgert-Delgado, A., Endlová, L., Rychlá, A., Vrbovský, V., Klíma, M. (2017): Resyntéza řepky olejky, její využití ve šlechtění a rozšíření diverzity. In Sborník referátů XIII. Národní odborný a vědecký seminář OSIVO A SADBA, Praha, s. 136-142. ISBN 978-80-213-2732-0.

Endlová, L., Vrbovský, V., Klíma, M., Navrátilová, Z. (2017): Resyntéza řepky olejky, její využití ve šlechtění a rozšíření diverzity. In Sborník referátů XIII. Národní odborný a vědecký seminář OSIVO A SADBA, Praha, s. 148-153. ISBN 978-80-213-2732-0.

Rychlá A., Vrbovský V., Endlová L. (2017): Vliv klimatických faktorů na kvalitu řepky olejky, Úroda 7/2017, s. 44–46. ISSN 0139-6013.

Endlová, L., Vrbovský, V., Navrátilová, Z. a Tenkl, L. VYUŽITÍ SPEKTROSKOPIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI VE ŠLECHTĚNÍ ŘEPKY OLEJKY. Chemické listy. 2017, č. 111, s. 524-530. ISSN 1213-7103.

Endlová L., Vrbovský V., Klíma M., Navrátilová Z. 2017: Využití modifikované metody plynové chromatografie ke stanovení obsahu mastných kyselin v dělohách mikrosporových embryí řepky olejky. In: Pazderů, K. (ed.). Osivo a sadba 2017. Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, Praha. pp. 148-153. ISBN 978-80-213-2732-0.

Klíma M., Bělská K., Bryxová P., Čurn V., Endlová L., Havlíčková L., Hejna O., Horáček J., Horák J., Jelínková I., Jozová E., Kučera V., Macháčková I., Plachká E., Prášil I., Rychlá A., Řičica M., Šafář J., Šmirous P., Tyller V., Ulvrová T., Větrovcová M., Vítámvás P., Vrbovský V. 2017:  Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2017. 34. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., Praha 7. pp. 148-154. ISBN 978-80-87065-76-1.

Vrbovský V., Endlová L., Klíma M. 2017: Aplikace moderních biotechnologických a analytických metod ve šlechtění řepky olejky se specifickou kvalitou oleje. Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií. Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií [online]. Dostupné z: http://rostlinyprobudoucnost.com/?p=new23

Vrbovský V., Klíma M. 2017: Využití dihaploidizace ve šlechtění řepky olejky. Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií. Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií [online]. Dostupné z: http://rostlinyprobudoucnost.com/?p=new17

 

2016

Vrbovský V. & Klíma M. (2016). První česká dihaploidní odrůda řepky. Úroda, 64(4 Řepka): 70-74. ISSN 0139-6013.

Klíma M. & Vrbovský V. (2016). Šlechtění řepky olejky v České republice. Úroda, 64(4 Řepka): 18-20. ISSN 0139-6013.

Endlová L., Vrbovský V., Navrátilová Z., Rychlá A. (2016): Využití SPE při HPLC analýze  glukosinolátů v řepce olejce, Úroda 12/2016, vědecká příloha s. 477–480. ISSN 0139-6013.

Rychlá A., Endlová L., Vrbovský V. (2016): Hodnocení kvalitativních parametrů lničky seté pomocí  FT -NIR spektroskopie, Úroda 12/2016, vědecká příloha s. 505–508. ISSN 0139-6013.

Rychlá A., Vrbovský V. (2016): Ignorovat řepice v řepce se nemusí vyplatit. Úroda 4/2016, s. 4-9, ISSN 0139-6013.

Endlová L., Vrbovský V., Navrátilová Z. (2016): Metody sledování obsahu glukosinolátů během šlechtění řepky olejky. In Sborník 25. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů – Qualima 2016, Pardubice s. 39-42. ISBN: 1213-5380.

Endlová L., Rychlá A., Navrátilová Z., Vrbovský V. (2016): Estimation of fatty acid content in the intact seed of oilseed using near infrared spectroscopy with regard to the quality of the resulting vegetable oil. In Sborník 33rd Conference on Oilseed Crops – Advances in Genetics, Breeding, Technology and Analytics of Lipids, Poznaň s. 112-113.

 

2015

Endlová  L., Rychlá A., Vrbovský V., Navrátilová Z. (2015): Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém. In 14. makový občasník, sborník odborných seminářů „Mák v roce 2015“, s. 51 – 55. ISSN 978-80-213-2539-5.

Laryšová A., Endlová L., Vrbovský V., Navrátilová Z. (2015): Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné chromatografie. Chemické listy roč. 109, číslo 3, 2015, s. 229 – 234. ISSN 0009-2770.

Endlova L., Larysova A., Vrbovsky V., Navratilova Z. (2015): Analysis of Alkaloids in Poppy Straw by High-Performance Liquid Chromatography. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), Vol. 05, Issue 06, p. 1-7. ISSN 2250-3021.                                                 

Endlová  L., Vrbovský V., Navrátilová Z., Klíma M., Rychlá A. (2015): Sledování obsahu mastných kyselin v segmentech semen a dělohách mikrosporových embryí řepky olejky ozimé (BRASSICA NAPUS). In XLIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, sborník příspěvků, s. 96 – 99. ISBN 978-80-86909-11-0. ISSN 1808-1433.

Klíma, M., Kučera, V., Vyvadilová, M., Hilgert-Delgado, A., Urban, M., Endlová, L., Vrbovský, V., Macháčková, I., Bělská, K., Řičica, M., Šmirous, P., Havlíčková, L., Jozová, E., Čurn, V. (2015): Využití metody dihaploidů ve šlechtění ozimé řepky. In Sborník Osivo a sadba. XII. odborný a vědecký seminář. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 227-233. ISBN: 978-80-213-2544-9.

Endlová  L., Rychlá A., Vrbovský V., Navrátilová Z. (2015): Stanovení kvality rostlinných olejů vybraných jarních olejnin pomocí spektroskopie v blízké infračervené oblasti. Úroda 12/2015, s. 30 - 34. ISSN 0139-6013.

Hilgert-Delgado A., Vrbovský V., Endlová L., Klíma M. (2015): Parametry kvality semen u vybraných resyntetizovaných řepek a donorů kvality stanovené pomocí NIRS Sborník abstraktů 14. Konference experimentální biologie rostlin P101: 92.

Endlová  L., Vrbovský V., Tvrdík J., Navrátilová Z. (2015): Využití plynové chromatografie pro včasnou selekci genotypů řepky olejné (BRASSICA NAPUS) s požadovaným obsahem mastných kyselin v oleji. In Book of Abstracts - The 22th International Scientific Conference, s. 16. P-ISSN 0551-3677.

Hilgert-Delgado A., Vrbovský V., Endlová L., Urban M., Klíma M. (2015): Tvorba nových genotypů a hodnocení vybraných parametrů kvality semene resyntetizované řepky. Úroda 12/2015, vědecká příloha s. 142–145. ISSN 0139-6013.

Klíma M., Bělská K., Čurn V., Endlová L., Havlíčková L.,  Hejna O., Delgado A., Horáček j., Horák J., Jelínková I., Jozová E., Kučera V., Macháčková I., Plachká E., Poslušná j., Prášil I., Rychlá A., Řičica M., Šmirous P., Tyller M., Urban M., Větroncová M., Vítámvás P., Vrbovský V. (2015): Výsledky a průběh programu česká řepka v roce 2015. In Sborník referátů z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky, HLUK, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. s. 47-53. ISBN: 978-80-87065-42-6.

 

2014

Vrbovský V., Endlová L. (2014): Glukosinoláty v řepce – staré téma v novém světle. Úroda 2/2014. s. 35 – 38. ISSN 0139-6013.

Vrbovský V., Endlová L. (2014): Kvalitativní parametry sledované při šlechtění řepky olejky. Úroda 8/2014. s. 54 – 57. ISSN 0139-6013.

Vrbovský V., Endlová L. (2014): Funkce glukosinolátů v obraně řepky olejky (Brassica napus) proti herbivornímu hmyzu. Úroda 12/2014, vědecká příloha s. 529–532. ISSN 0139-6013.

Vrbovský V., Endlová L., Rychlá A. (2014): Morfin – klíčový parametr sledovaný při šlechtění máku. Úroda 9/2014. s. 35 – 38. ISSN 0139-6013.

Endlová  L., Vrbovský V., Klíma M., Navrátilová Z. (2014): Hodnocení skladby mastných kyselin v dělohách mikrosporových embryí řepky olejky (Brassica Napus). Úroda 12/2014, vědecká příloha s. 461–464. ISSN 0139-6013.

Endlová L., Vrbovský V., Pastrňák J. (2014): Minimalizační postupy stanovení mastných kyselin v řepce. In Studentská vědecká konference 2014 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, sborník příspěvků na CD, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-7464-359-0.

 

2013

Vrbovský V., Endlová  L. (2013): Vliv glukosinolátů obsažených v řepce ozimé na vybrané škůdce. Úroda 12/2013, vědecká příloha s. 240–244. ISSN 0139-6013.

Endlová L., Vrbovský V., Pastrňák J. (2013): Minimalizační postupy stanovení mastných kyselin v řepce. Úroda 12/2013, vědecká příloha s. 380–383. ISSN 0139-6013.

 

2012

Vrbovský V., Plachká E., Buzek Z. (2012): Šlechtění jarní řepky v ČR. Úroda 1-2012: 41 - 44.

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová L. (2012): Obsah glukosinolátů v zelených částech řepky a jejich vliv na vybrané škůdce. Úroda 12/2012, vědecká příloha s. 243–246. ISSN 0139-6013.

Vrbovský V., Plachká E., Buzek Z. (2012): Šlechtění jarní řepky v ČR. Úroda 1-2012: 41 - 44.

 

2011

Herda G.,Vrbovský V., Sypták K., Baranyk P. (2011): Poloprovozní odrůdové pokusy s mákem setým s sezóně 2011. Sborník výsledků pokusů SPZO. 28. vyhodnocovací seminář Hluk, 24.–25.11.2011: s.110 – 112.

Vrbovský V., Herda G., Baranyk P., Sypták K., Mičák L., Endlová L. (2011): Výkonnost nejpěstovanějších odrůd máku setého. Úroda, 1-2011: 28 – 33.

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová L. (2011): Výsledky analýz obsahu alkaloidů v makovině v roce 2010. 10. Makový občasník – sdružení Český mák informuje, sborník odborných seminářů „Mák v roce 2011“: 23 – 28.

Kučera, V., Vyvadilová, M., Klíma, M., Vrbovský, V., Plachká, E., Poslušná, J., Buzek, Z.(2011): Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2011. S. 81-88. In. Sborník referátů z 28. vyhodnocovacího semináře, HLUK, 24.25.11.2011, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha.

Vrbovský V., Rychlá A., Endlová  L. (2011): Variabilita obsahu glukosinolátů obsažených v zelené hmotě a jejich vliv na vybrané škůdce řepky. Úroda 12/2011, vědecká příloha s. 251–254. 

 

2010

Baranyk P. a kol. (2010): Olejniny. Profi Press, Praha 2010, ISBN 978-80-86726-38-0, 202 stran. Kapitola Mák.

Kučera V., Vyvadilová M., Klíma M., Vrbovský V., Plachká E., Macháčková I., Šmirous P., Poslušná J., Buzek Z. (2010): Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2010. Sborník 25.-26.11.2010, Hluk, 27.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o.: 105-111.

Herda G., Vrbovský V., Sypták K., Baranyk P. (2010): Poloprovozní odrůdové pokusy s mákem setým v sezóně 2010. Sborník 25.-26.11.2010, Hluk, 27.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o.: 317-322.

Vrbovský V., Herda G., Mičák L., Baranyk P. (2010): Maloparcelní pokusy SPZO s mákem setým 2010. Sborník 25.-26.11.2010, Hluk, 27.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o.: 328-333

Vrbovský V., Majdanová J. (2010): Šlechtění, testování a registrace odrůd máku setého. Agromanuál,  2-2010: 53-55

Vrbovský V., Majdanová J. (2010): Orfeus – nová modrosemenná odrůda na našem trhu. 9. Makový občasník – sdružení Český mák informuje, sborník odborných seminářů „Mák v roce 2010“: 24 – 26.

2009

Kučera V., Vyvadilová M., Klíma M., Vrbovský V., Plachká E., Macháčková I., Šmirous P., Poslušná J., Buzek Z. (2009): Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2009. Sborník 19.-20.11.2009, Hluk, 26.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o.: 102-107

Majdanová J, Vrbovský V. (2009): Testování, registrace a šlechtění odrůd máku. Sborník 19.-20.11.2009, Hluk, 26.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o.: 412-416

Herda G., Vrbovský V., Baranyk P., Sypták K. (2009): Poloprovozní odrůdové pokusy S/ZO s mákem setým 2009. Sborník 19.-20.11.2009, Hluk, 26.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o.: 421-425

Vrbovský V. (2009): Poppy Variety Orfeus. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding., 45, 2009 (1): 35–36.

Kameníková L., Vrbovský V. (2009): White-seeded Poppy Varieties Orel and Racek. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding., 45, 2009 (1): 37–38.

Kameníková L., Vrbovský V. (2009): Ochre-seed Poppy Variety Redy. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (submitted).

Vrbovský V., Majdanová J.  (2009): Nově registrovaná odrůda Orfeus – výsledky zkoušek 2005 – 2008. 8. Makový občasník – sdružení Český mák informuje, sborník odborných seminářů „Mák v roce 2009“: 29 – 33.

Kučera V., Vyvadilová M., Klíma M., Vrbovský V., Plachká E., Macháčková I., Šmirous P., Poslušná J., Buzek Z. (2009): Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2009. Sborník 19.-20.11.2009, Hluk, 26.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., s. 102-107

 

2008

HAVEL J., HÁJKOVÁ M., KOPRNA R., FABEROVÁ I., VRBOVSKÝ V. (2008): Klasifikátor Papaver somniferum L. RGZ 2008, VÚRV v.v.i. a OSEVA PRO s.r.o., VÚOl Opava.

KOPRNA R., PLACHKÁ E., VRBOVSKÝ V., KUČERA V., VYVADILOVÁ M., KLÍMA M.,  MACHÁČKOVÁ I., ŠMIROUS P., HORÁČEK J., SVOBODOVÁ O., ČURN V. (2008): Nejvýznamnější výsledky sdružení Česká řepka v oblasti šlechtění ozimé řepky. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Sborník referátů z konference, Brno 6. – 7. 11. 2008, Vědecká příloha časopisu Úroda. ISSN 0139-6013.

KOPRNA R., VRBOVSKÝ V., HÁJKOVÁ M. (2008): Aktuální stav a perspektiva pěstování olejnin v České republice. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Sborník referátů z konference, Brno 6. – 7. 11. 2008: 29 – 34, Vědecká příloha časopisu Úroda. ISSN 0139-6013.

VRBOVSKÝ V., MAJDANOVÁ J. (2008): Mák setý - novošlechtění OP-P-09 (Orfeus) – výsledky zkoušek 2005 – 2008. Prosperující olejniny, 10.-11.12. 2008:  ISBN 978-80-213-1860-1.

VRBOVSKÝ V., PLACHKÁ E. (2008): Změny obsahu glukosinolátů během vývoje řepky ozimé. Sborník referátů z konference, Brno 6. – 7. 11. 2008: 335 – 338, Vědecká příloha časopisu Úroda. ISSN 0139-6013.

 

2007

VRBOVSKÝ V., PLACHKÁ E. (2007): Spektrum glukosinolátů v zelených částech řepky ozimé a jejich úloha v přirozené rezistenci k vybraným škůdcům. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, sborník referátů z konference, Brno 8.-9.11.2007: 503-508. ISBN 80-86908-04-5.