Ing. Pavla Volková

Kontakt:

tel.: 571 658 195                                                                

 

e-mail: zubri@oseva-vav.cz   

 

 

Vzdělání:

1999      MZLU Brno, Agronomická fakulta

1994      Masarykovo gymnázium Vsetín

Jazykové znalosti:

Angličtina - aktivně

 

 

Výzkumné zaměření:

Výzkum travních porostů

Semenářská agrotechnika

 

 

Publikace:

2014

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D. Trávy jako obnovitelné zdroje energie se zřetelem na spalování. TZB-info, 18. 8. 2014 [on line]. Dostupné z: www.tzb-info.cz/biomasa/11599-travyjako-obnovitelné-zdroje-energie-se-zretelem-na-spalovani

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I. Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu. Agromanuál, 2014, roč. 9, č. 7, s. 81–83. ISSN 1801-7673.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., RACLAVSKÁ, H., JUCHELKOVÁ, D., ZAJONC, O. Využití travní biomasy pro energetické účely se zaměřením na produkci bioplynu. In Alternativní zdroje energie 2014. Kroměříž, 2014, s. 29–35. ISBN 978-80-02-02546-7.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., CAGAŠ, B., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M. Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech se zaměřením na škůdce. In Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. Praha: ČZU, 2014, s. 23–29. ISBN 978-80-213-2529-6.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., CAGAŠ, B., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M. Vliv různých způsobů hospodaření na půdě na biodiverzitu hmyzu v travních a jetelových porostech. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Ed. F. Hnilička. Praha: ČZU, 2014, s. 35–41. ISBN 978-80-213-2475-6.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., GERNDTOVÁ, I., ANDERT, D., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O. Výzkum spalování trav jako součást obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Úroda, vědecká příloha. 2014, roč. 62, č. 12, s. 327–330. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., ZAJONC, O., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., RACLAVSKÁ, H., JUCHELKOVÁ, D. Trávy pro energetické účely a spalování v energetických zařízeních. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 57–61. ISSN 0139-6013.

GERNDTOVÁ, I., ANDERT, D., FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P. Využití biomasy trav k produkci bioplynu. Energie 21, 2014, roč. 7, č. 6, s. 14–17. ISSN 1803-0394.

 

2013

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., VOLKOVÁ, P., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O.: Výzkum a využití travní fytomasy pro energetické účely. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 14-15. listopadu 2013: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2013, r. 61, č. 12, s. 268-270.

FRYDRYCH, J., MACHÁČ, R., VOLKOVÁ, P.: Ochrana trav pěstovaných na semeno v mladém stadiu vývoje. Rostlinolékař, 2013, r. 24, č. 5, s. 23-26.

FRYDRYCH, J., MACHÁČ, R., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O.: Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu. Pícninářské listy, Zubří: SPTJS, Olomouc: Vydavatelství Baštan, 2013, r. 19, s. 20-23.

KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M., KRUPAUEROVÁ, A., VOLKOVÁ, P.: Biodiverzita hmyzu v porostech vojtěšky seté (Medicago sativa L.) při porovnání dvou pěstitelských technologií. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 14-15. listopadu 2013: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2013, r. 61, č. 12, s. 210-213.

FRYDRYCH, J., MACHÁČ, R., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O.: Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu. Vše pro zeleň, 2013, r. 4., č. 3-4, s. 22-25.

 

2012

VOLKOVÁ, P., ŠRÁMEK, P.: Vliv frekvence sečení a úrovně hnojení na výnosy a botanické složení trvalého travního porostu (2003-2012). In sborník příspěvků z odborného semináře Nové poznatky v lukařství a pastvinářství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 30.8.2012 , s. 27-31.

VOLKOVÁ, P., ŠRÁMEK, P.: Vliv frekvence sečení a úrovně hnojení na výnosy a botanické složení trvalého travního porostu. In sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Trvale udržitelné systémy obhospodařování travních porostů v České republice a jejich perspektiva. Rapotín, sál Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o., 8.11.2012, s.159-168.

VOLKOVÁ, P., ŠRÁMEK, P.: Vliv frekvence sečení a úrovně hnojení na výnosy a botanické složení trvalého travního porostu. In sborník příspěvků z vědecké konference. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 14. - 15. listopadu 2012: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2012, r, č. 12, s. 395-398.

VOLKOVÁ, P., ŠRÁMEK, P.: Vliv frekvence sečení a úrovně hnojení na výnosy a botanické složení trvalého travního porostu v Zubří (2003-2012). In sborník příspěvků z odborného semináře Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Praha, Česká zemědělská univerzita, 5.12.2012, s. 88-93.

FRYDRYCH, J., ANDERT,D., GERNDTOVÁ., I., VOLKOVÁ P., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O.:  Rostliny a jejich využití jako zdroje obnovitelné energie se zřetelem na trávy. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012. Recenzovaný sborník příspěvků z konference 1.2-2.2.2012 pořádané v Praze. 1. vydání, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha – Ruzyně 2012, s. 125-129. ISBN: 978-80-213-2247-9 (ČZU v Praze),

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O.: Výsledky výzkumu a nové směry využití biomasy trav pro energetické účely. In sborník příspěvků z odborného semináře Nové poznatky v lukařství a pastvinářství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 30.8.2012 , s. 61-66. ISBN 978-80-7394-345-5.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., VOLKOVÁ, P., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O.: Využití trav pro energetické účely.  In sborník příspěvků z vědecké konference. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 14. - 15. listopadu 2012: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2012, r. 60, č. 12, s. 275-278. ISSN 0139-6013.

.

2011

FRYDRYCH, J., MACHÁČ, R., VOLKOVÁ.: Minoritní aplikace v travách na semeno se zaměřením na ochranu travních porostů v mladém stádiu vývoje. In sborník příspěvků z odborného semináře Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství . Praha 7.12.2011. s. 5-10. ISBN 978-80-213-2239-4.

FRYDRYCH, J., LOŠÁK, M., CAGAŠ, B.,.VOLKOVÁ,  P., MARTINKOVÁ, K., BARTÁK, M., KRUPAUEROVÁ, A:  Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na mulčovaný a nemulčovaný travní systém. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 15.-16. listopadu 2011: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2011, r, č. 12, s. 347-350. ISSN 0139-6013.

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt