Ing. Eva Plachká, Ph.D.

Kontakt:

tel. 553 624 160

      553 624 388

 

e-mail: plachka@oseva.cz   

 

 

Vzdělání:

1983    Střední zemědělská technická škola v Opavě

1988 Vysoká škola zemědělská v Brně,

            Fakulta agronomická, Obor fytotechnický

2011 Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

          Doktorské studium obor Rostlinolékařství

Jazykové znalosti:

Angličtina – pasivně

Ruština - pasivně

Němčina – pasivně

Polština – pasivně

 

 

Výzkumné zaměření:

Choroby olejnin

Testování odrůd a pesticidů

 

 

Publikace:

2018

Poslušná J., Plachká E., Mazáková J. 2018: Influence of Selected Fungicides Registered in the Czech Republic for Winter Oilseed Rape on In Vitro Sclerotinia sclerotiorum Mycelial Growth. Plant Protection Science 54:2, s. 101-110.  (Jimp)

Kocourek, F., Havel, J., Hovorka, T., Jursík, M., Kazda, J., Kolařík, P., Plachká, E., Skuhrovec, J., Seidenglanz, M., Šafář J. 2018: Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organismům vyjma podzimních škůdců. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.: 114 str. (Nmet).

Plachká E., Šafář J., Prokinová E., Odstrčilová L. 2018: Signalizační modely Leptosphaeria spp. a Sclerotinia sclerotiorum, zhodnocení možností jejich využití. Certifikovaná metodika, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Opava. 2018. 60 str. (Nmet)

Havel J., Bárnet M., Cihlář P., Horáček J., Kolařík P., Mráz J., Ondráčková E., Plachká E., Poslušná J., Vaculík A., Větrovcová M., Vrbovský V. 2018: Pěstitelská technologie máku pro snížení rizikovosti pěstování. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., 1. vydání 2018. s. 94. (Nmet)

Rychlá A., Plachká E., Vrbovský V. 2018: Metodika stanovení odolnosti genových zdrojů brukve řepky olejky (Brassica napus L.) k patogenu Plasmodiophora brassicae Wor. Certifikovaná metodika. OSEVA PRO s.r.o., oz Výzkumný ústav olejnin Opava. 2018. s. 22. (Nmet)

Plachká E., Ondráčková E., Cihlář P., Bárnet M. 2018: Výsledky fungicidních pokusů v máku v roce 2017. 17. Makový občasník, Mák v roce 2018. Sborník referátů ČZU v Praze 12.-15.2.2018. Česká zemědělská univerzita v Praze 2018. s. 62-68. (O)

Plachká E., Ondráčková E., Cihlář P., Bárnet M. 2018: Výsledky fungicidních pokusů v máku v roce 2017. Agromanuál 2018/3. s. 44-48 (O)

Plachká E., Sedlářová M., Odstrčilová L. 2018: Analýza příčin praskání šešulí řepky olejky. Agromanuál 5/2018. s. 54-57 (O)

Plachká E. 2018: Vliv fungicidního a insekticidního ošetření řepky na zdravotní stav a výnos v roce 2017/2018. Agrotip 7-8/2018. s. 18-21. (O)

Plachká E., Poslušná J., Šafář J. 2018: The signalling of fungal treatments of oilseed rape against Sclerotinia sclerotiorum and Phoma lingam. Integrated Control in Oilseed Crops IOBC-WPRS Bulletin Vol. 136, 2018 pp. 191-194 (O)

Plachká E., Poslušná J., Šafář J. 2018: Signalizace fungicidního ošetření řepky olejky ozimé proti bílé hnilobě a fomovému černání stonku řepky. Poster. Rostlinolékařské dny Pardubice 7. – 8. 11 2018.  (O)

Plachká E. 2018: Signalizace fungicidního ošetření proti fomovému černání stonku řepky. http://rostlinyprobudoucnost.com/?p=new38 (O)

PLACHKÁ E., Vrbovský V., Macháčková I., Šmirous P., Šafář J. 2018: Využití plošných polních inokulací ve šlechtění řepky olejky ozimé. http://rostlinyprobudoucnost.com/?p=new44

Plachká E., Ondráčková E., Cihlář P., Bárnet M. 2018: Použitie biopreparátov proti hubovým chorobám maku. http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=125&article=1316 (O)

Plachká E., Ondráčková E., Cihlář P., Bárnet M. 2018: Použitie biopreparátov proti hubovým chorobám maku. Naše pole 7/2018. s.  (O)

Ondráčková E., Plachká E. 2018: Regulace houbových chorob v porostech máku. XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Mendelu v Brně 5.-6. září 2018. Sborník abstraktů. S. 59. (O)

Plachká E. 2018: Význam fomového černání stonku řepky v pěstování ozimé řepky v ČR. XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Mendelu v Brně 5.-6. září 2018. Sborník abstraktů. S. 64. (O)

Klíma, M., K. Bělská, Bryxová P., Čurn P., Endlová L., Hejna O.,  Horáček H., Horák J., HošTičková I., Jozová E., Kosová K., Kučera V., Macháčková I., Plachká E., Prášil I., Rychlá A., ŘIČICA M., SMÝKALOVÁ I., ŠAFÁŘ J., Šmirous P., TYLLER V., ULVROVÁ T., Vítámvás P., Vrbovský V. 2018:. Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2018. 35. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, HLUK, 21. – 22. 11. 2018, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. S. 61-67. (O)

Plachká E. 2018: Nouzové dozrávání řepky olejky ozimé na Opavsku v sezóně 2017/2018. 35. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, HLUK, 21. – 22. 11. 2018, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. S. 185-188  (O)

Plachká E., Šafář J. 2018: Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2017/2018. 35. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, HLUK, 21. – 22. 11. 2018, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. S. 150-156 (O)

Plachká E., Ondráčková E., Cihlář P., Bárnet M. 2018: Výsledky fungicidních pokusů, ošetření osiva, foliární ošetření během vegetace. Cyklus seminářů Zakládání porostů v máku setém 12.-15.2.2018 Libčany, Vsisko, Větrný Jeníkov, Červený Újezd. Přednáška (O)

Plachká E., Havel J., Seidenglanz M., Poslušná J., Šafář, 2018: Integrovaná ochrana řepky proti chorobám a škůdcům. Cyklus seminářů Integrovaná ochrana rostlin 16.-18. 10. 2018 Troubsko, Šumperk, Havlíčkův Brod. Přednáška (O)

 

2017

Plachká E., Poslušná J., Větrovcová M., Cihlář P., Barnet M. 2017: Výsledky z fungicidních pokusů v máku setém v roce 2016. Mák v roce 2017, sborník z odborných seminářů 20.-22. 2. 2017. ČZU Praha. 2017. s. 40-42.

Plachká E., Sedlářová M., Odstrčilová L. 2017: Analýza původu praskání šešulí řepky olejky. Úroda 12/2017, vědecká příloha časopisu, s. 339-342

Plachká E., ŠaFÁŘ J., Poslušná J. 2017. Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2016/2017. 34. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, HLUK, 22. – 23. 11. 2015, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. s. 129-135.

PLACHKÁ E., HLAVJENKA V. 2017: Signalizace ošetření řepky olejky proti chorobám v roce 2016/2017. Sborník z konference s mezinárodní účastí PROSPERUJICI OLEJNINY 2017: 5. – 7. 12. 2017, Praha, Větrný Jeníkov, Lázně Skalka: ČZU v Praze, 2017, s. 88-91.

M., Klíma, M., K. Bělská, P. Bryxová, V. Čurn, Plachká, E., Macháčková, I., Šmirous, P., Poslušná, J., Buzek, Z., V. Čurn, L. Endlová, L. Havlíčková, O. Hejna, J. Horáček, J. Horák, I. Jelínková, E. Jozová, V. Kučera, I. Macháčková, E. Plachká, I. Prášil, A. Rychlá, M. Řičica, J. Šafář, P. Šmirous, V. Tyller, T. Ulvrová, M. Větrovcová, P. Vítámvás, V. Vrbovský. 2017. Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2017. S. 148-154. In. Sborník referátů 34. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, HLUK, 22.-23.11.2017, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha, 288 s.

Seidenglanz M., Poslušná J., Kolařík P., Rotrekl J., Hrudová E., Tóth P., Havel J., Plachká E., Táncik J., Hudec K. 2017: Negative correlations between the susceptibilities of Czech and Slovak pollen beetle populations to lambda-cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015. Plant Protect. Sci., 53: 108-117.

Havel J., Plachká E., Cihlář P., Vaculík A., Ondráčková E., Kolařík P., Větrovcová M. Bárnet M. 2017: Souhrnné výsledky pokusů s mákem v roce 2017. Prosperující olejniny Sborník konference s mezinárodní účastí 5.12.2017 ČZU Praha s. 128 – 131, ISBN 978-80-213-2798-6

Ondráčková E., Ondřej M., Seidenglanz M., Havel J., Plachká E. 2017: Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům. Agromanuál 2017, č. 6, s. 42 – 45

 

2016

Plachká E., Poslušná J. 2016. Škodlivost bílé hniloby řepky na Šumpersku a Opavsku v letech 2015 a 2016. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 273-276. ISSN 0139-6013

Seidenglanz M., Hrudová E., Kolařík P., Havel J., Rotrekl J., Tóth P., Šafář J., Poslušná J., Plachká E., Táncik J., Hudec K. 2016. Shrnutí a interpretace výsledků osmiletého monitoringu (2009 – 2016) citlivosti českých (a částečně i slovenských) populací blýskáčků (Meligethes aeneus) k insekticidům. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 277-280. ISSN 0139-6013.

SEIDENGLANZ, M., POSLUŠNÁ, J., HLAVJENKA, V., ŠAFÁŘ, J., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., HRUDOVÁ, E., TÓTH, P., HAVEL, J., PLACHKÁ, E., TÁNCIK, J., HUDEC, K. (2016): Correlations between susceptibilities to lambda-cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl with respect to thiacloprid in Czech populations of Meligethes aeneus. Integrated Control in Oilseed Crops IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 116 : 24-31.

Plachká E., Poslušná J., Cihlář P., Bárnet M., Havel J., Větrovcová M. 2016. Výsledky fungicidních pokusů v máku setém. V: Sborník z konference s mezinárodní účastí PROSPERUJICI OLEJNINY 2015: 6. – 8. 12. 2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka, Nitra: ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, Zemědělská společnost při ČZU v Praze – pobočka BIO. 2016. S. 133 – 136. databáze webofknowledge, WOS:000392812700017

Plachká E., Poslušná J. 2016. Signalizace výskytu Sclerotinia sclerotiorum a napadení řepky patogeny S. sclerotiroum, Phoma lingam v roce 2016 a vybraných lokalitách Sborník z konference s mezinárodní účastí PROSPERUJICI OLEJNINY 2015: 6. – 8. 12. 2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka, Nitra: ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, Zemědělská společnost při ČZU v Praze – pobočka BIO. 2016. S. 77 – 79. databáze webofknowledge, WOS:000392812700017

Plachká E. 2016.  Morforegulace růstu řepky na podzim. Agrotip. Září - říjen 2016. s. 4-7.

Plachká E. 2016. Fungicidní a morforegulační ošetření řepky na jaře. Agrotip. Březen  2016. s. 21-23.

Plachká E., 2016. Výskyty praskání šešulí řepky na Opavsku a analýza praskání šešulí. 32. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, HLUK, 23. – 24. 11. 2015, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. s. 165-170.

Plachká E., Poslušná J. 2016. Ošetření proti bílé hnilobě řepky a signalizace rizika napadení. Agromanuál Ročník 11. duben 2016. s. 64-67.

Plachká E., Poslušná J. 2016. The current occurrences of oilseed rape diseases on selected locations in the Czech Republic and the treatment indication. 32rd Scientific Conference Oilsee Crops – Advance in Genetics, Breeding, Technology and analytics of Lipids 5-6.04.2016 Poznań. Abstracts. Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin. Poznań. 2016. P. 91-92.

Plachká E., Poslušná J. 2016. Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2015/2016. 32. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, HLUK, 23. – 24. 11. 2015, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. s. 159-164.

Plachká E., Poslušná J., Cihlář P. 2016 Výskyt chorob v máku v roce 2015. 15. Makový občasník. Sborník odborných seminářů “Mák v roce 2016”. ČZU Praha. Únor 2016. S. 52-54.

Poslušná J., Plachká E. 2016. Testing the susceptibility of Leptosphaeria spp. And Sclerotinia sclerotiorum pathogens against selected fungicides. 32rd Scientific Conference Oilsee Crops – Advance in Genetics, Breeding, Technology and analytics of Lipids 5-6.04.2016 Pozań. Abstracts. Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin. Poznań. 2016. P. 92-93.

SEIDENGLANZ, M., HRUDOVÁ, E., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J., ROTREKL, J., TÓTH, P., POSLUŠNÁ, J., PLACHKÁ, E., TÁNCIK, J. (2016): Integrovaná ochrana proti škůdcům řepky ozimé (jaro). Úroda, Vol. 64, No. 02, 50 - 56. ISSN 0139-6013

SEIDENGLANZ, M., HRUDOVÁ, E., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J., ROTREKL, J., TÓTH, P., POSLUŠNÁ, J., PLACHKÁ, E., TÁNCIK, J. (2016): Škůdci ozimé řepky v jarním období. Zemědělec. 2016, 24(11), 20–23. ISSN 1211-3816.  

SEIDENGLANZ, M., TÁNCIK, J., HRUDOVÁ, E., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J., ROTREKL, J., TÓTH, P., POSLUŠNÁ, J., PLACHKÁ, E., HUDEC, K. (2016): Rezistencia blyskáčikov a skočiek k insekticídom (1). Naše pole, Vol. 20, No. 05, 48 – 50. ISSN 1335-2466

SEIDENGLANZ, M., TÁNCIK, J., HRUDOVÁ, E., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J., ROTREKL, J., TÓTH, P., POSLUŠNÁ, J., PLACHKÁ, E., HUDEC, K. (2016): Rezistencia blyskáčikov a skočiek k insekticídom (2). Naše pole, Vol. 20, No. 06, 18 – 20. ISSN 1335-2466

TÁNCIK, J., SEIDENGLANZ, M., HRUDOVÁ, E., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J., ROTREKL, J., TÓTH, P., POSLUŠNÁ, J., ŠAFÁŘ, J., PLACHKÁ, E. (2016): Problémy s rezistenciou škodcov repky proti insekticidom. Rolnícke noviny – Repka, odborná príloha časopisu, Vol. 5, 4 – 6.

SEIDENGLANZ, M., HRUDOVÁ, E., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J., ROTREKL, J., TÓTH, P., POSLUŠNÁ, J., PLACHKÁ, E., TÁNCIK, J. (2016): Integrovaná ochrana proti škůdcům řepky ozimé (část II; jaro). Úroda, Vol. 64, No.

TÁNCIK, J., SEIDENGLANZ, M., HRUDOVÁ, E., KOLAŘÍK, P., HAVEL, J., ROTREKL, J., TÓTH, P., POSLUŠNÁ, J., PLACHKÁ, E. (2016): Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku? Agromanuál, Vol. 11, No.

 

2015

Poslušná, J., Plachká, E. 2015. Testování citlivosti Sclerotinia sclerotiorum vůči vybraným fungicidům do řepky. Úroda 12/2015, vědecká příloha časopisu. 207-210

Větrovcová M., Poslušná J., Havel J., Plachká E., Cihlář P., Kolařík P., Barnet M.: Vliv hnojení na obsah Kadmia v semenech máku setého (PAPAVER SOMNIFERUM L.). Úroda 12/2015, vědecká příloha časopisu. 391-394

Plachká, E., Poslušná, J. 2015. Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2014/2015. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, HLUK, 25. – 26. 11. 2015, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha. S. 271. 73-81.

Plachká, E., Poslušná, J., Cihlář, P., Větrovcová, M., Havel, J. 2015. Vliv fungicidního ošetření máku setého na zdravotní stav, výnos v roce 2015. In Sborník z konference s mezinárodní účastí PROSPERUJICI OLEJNINY 2015: 10. – 11. 12. 2014, Praha a Větrný Jeníkov: ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, Zemědělská společnost při ČZU

Poslušná, J., Plachká E. 2015. Testování citlivosti patogenů Leptosphaeria spp. a Sclerotinia sclerotiorum vůči vybraným fungicidům. In. Sborník abstraktů. XX. česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Praha, 1.–3. září 2015. Str. 73.

Plachká, E. 2015: Ochrana řepky proti houbovým chorobám na jaře. Agrotip 3/2015. BASF spol. s r.o., 40 s., s. 10-11.

Plachká, E. 2015: Morforegulace růstu řepky olejky na podzim a zdravotní stav. Agrotip 9/2015. BASF spol. s r.o., 28 s., s. 4-5.

Plachká, E. 2015: Význam plísně zelné v pěstování řepky olejky v ČR. Agrotip 10/2015. BASF spol. s r.o., 16 s., s. 8-10.

 

2014

Hrudová, E., Tóth, P., Seidenglanz, M., Poslušná, J., Kolařík, P., Havel, J., Plachká E. 2014. Nový zdroj informací pro zemědělce - mapy výsledků testování populací blýskáčka řepkového na rezistenci vůči insekticidům. Agromanuál. Ročník 9: 3/2014. Str. 56-57. ISSN 1801-7673

Rotrekl, J., Kolařík, P., Seidenglanz, M., Poslušná, J., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Plachká, E., Spitzer, T., Bílovský, J. 2014. Ochrana porostů ozimé řepky před stonkovými krytonosci rodu Ceutorhynchus. Agromanuál. ročník 9: 2/2014. Str. 44-47. ISSN 1801-7673

Poslušná J., Plachká E. 2014: Forecasting system for infection risk of phoma stem canker in selected regions of the Czech Republic in 2009–2011. Plant Protect. Sci. Vol. 50. Nr.1: 8–16.

Poslušná, J., Plachká, E. 2014. Vliv plošné inokulace půdy na výskyt bílé hniloby řepky. Úroda. Vol. 62. Nr. 8:46-52

Poslušná, J., Plachká E. 2014. Oilseed crops in the Czech Republic and their health state in 2013. Integrated Control in Oilseed Crops IOBC-WPRS Bulletin. Vol. 104. 2014. pp. 11-15

Plachká, E., Poslušná, J., Macháčková I. 2014. Field inoculations of winter oilseed rape. Integrated Control in Oilseed Crops IOBC-WPRS Bulletin. Vol. 104. 2014. pp. 109-114.

Poslušná, J., Plachká, E. 2014. Škodlivost bílé hniloby řepky a fomového černání stonku řepky na Šumpersku a Opavsku v roce 2014. Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, 263-266. ISSN 0139-6013

Plachká, E., Poslušná, J. 2014. Inokulace řepky olejky myceliem patogenu Sclerotinia sclerotiorum. Úroda 12/2014, vědecká příloha, 255-258. ISSN 0139-6013

Plachká, E., Poslušná, J., Macháčková, I. 2014. Příprava inokulátů Leptosphaeria spp. a Sclerotinia sclerotiorum pro plošné polní inokulace řepky olejky (Brassica napus). Certifikovaná metodika. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Opava 2014, s. 28.

Plachká, E., Poslušná, J., Macháčková, I. 2014. Aplikace inokulátů Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa a Sclerotinia sclerotiorum v polních testech rezistence řepky a zkoušek přípravků na ochranu rostlin. Certifikovaná metodika. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Opava 2014, s. 36.

 

2013

Kuchtová P., Hájková M., Havel J., Kazda J., Plachká E., Dvořák P. Pěstitelská technologie máku pro ekologické zemědělství. Certifikovaná metodika č. 4/2013-17252 MZe ČR Praha 2013, ISBN 978-80-213-2429-9

Plachká E., Burketová L., Havel J., Šašek V., 2013: Hodnocení účinnosti induktorů rezistence proti fomovému černání stonků řepky (Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa). OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Opava, 2013. 1. vydání. S. 37. ISBN: 978-80-260-4565-6

Poslušná, J., Plachká, E. 2013. Prognóza fomového černání stonku řepky pomocí modelu proPlant. Úroda. Ročník LXI. č. 11: 26-30.

Poslušná, J., Plachká, E. 2013. Monitoring výskytu bílé hniloby řepky na Šumpersku a Opavsku v letech 2011–2013. Úroda 12/2013, vědecká příloha s. 222-225. ISSN 0139-6013

Plachká, E., Poslušná, J., Macháčková I. 2013. Skleníkové a polní inokulace řepky olejky patogeny Sclerotinia sclerotiorum a Leptosphaeria spp. Úroda 12/2013, vědecká příloha s. 218-221. ISSN 0139-6013

Jedryczka, M., Kaczmarek, J., Korbas, M., Jajor, E., Kazda, J., Pomikala, M., Poslušná, J., Plachká, E., Tothová, M., Bokor, P., Gasich, E., Bankina, B., Bimsteine, G., Ageychik, V., Pilyuk, J., Brazauskiene, I., Petraitiene, E. 2013. Current incidence of clubroot on oilseed rape in East Europe. In. Oral presentation abstracts. International Clubroot Workshop, Edmonton, Alberta, Canada. June 19-22, 2013. P. 3. [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: <https://www.regonline.com/custImages/330000/334444/ORALPRESENTATIONABSTRACTS-2013ICWinitials.pdf>

2012

Poslušná, J., Plachká, E., Krédl, Z., Ryšánek, P., Spitzer, T., 2012: Influence of weather conditions on the airraid of Leptosphaeria maculans/L. biglobosa ascospores and the incidence of Phoma stem cancer at monitored sites in the Czech Republic. Acta fytotechnica et zootechnica. Vol.15, 2012, Special Number, pp. 39-43

Horáček J., Poslušná J., Plachká E., 2012: Detekce významných patogenů ozimé řepky Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans pomocí molekulárních metod. Úroda 9, 2012, vědecká příloha, s. 86-90. ISSN 0139-6013

Plachká E., Macháčková I., Poslušná J., Šerá B., 2012: Vliv plošné inokulace patogeny Leptosphaeria maculans a L. biglobosa na zdravotní stav a výnos řepky olejky ozimé. In: Biological control of plant diseases. 9. Odborný seminář Biologická kontrola chorob rostlin 24.10.2012. Výzkumný ústav rostlinné výroby , v.v.i. 2012. s. 30-37. ISBN: 978-80-7427-114-4.

Plachká E., Macháčková I., 2012: Vliv lokality na kontaminaci semen řepky olejky ozimé patogeny Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola a Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa. Úroda, 12/2012, vědecká příloha, s. 207-210

Jedryczka M., Berg G., Plachká E., Weryszko-Chmielewska E., Poslušná J., Brazauskienè I., Ryšánek P., Kasprzyk I., Pokorný R., Maczynska A., Spitzer T., Karolewski Z., Aubertot J.-N., Latunde-Dada A., Brachaczek A., Podlesna A., Havis N., Kaczmarek J., Dawidziuk A., Holmblad J., Petraitienè E., Mazaková J., Krédl Z., Sulborska A., Haratym W. Gorniak K. 2012. Monitoring of fungal inoculum in air samples as an important tool of IPM in Central Europe. 10th Conference of the European Foundation for Plant Pathology (EFPP), IPM 2.0 – Towards future-proof crop protection in Europe. 1-5 October 2012, Wageningen, the Netherlands. Abstract: Session 3 Decision Support Systems\_vti_cnf\2.pdf

Plachká E., Poslušná J. 2012: Signalizace výskytu fomové hniloby brukvovitých/fomového černání stonku řepky v řepce olejce ozimé. Certifikovaná metodika. Opava 2012, 44 s. ISBN 978-80-87360-13-2

Plachká E., Macháčková I., Chadová J., Vyvadilová M., 2012: Hodnocení kontaminace osiva patogeny Leptosphaeria maculans, L. biglobosa a Alternaria brassicae, A. brassicicola. Certifikovaná metodika, Opava 2012, 23 s. ISBN 978-80-260-3648-7

 

2011

Kuchtová P., Hájková M., Kazda J., Dvořák P., Plachká E., Doležálková V.: Je možné pěstovat mák v ekologickém zemědělství? Úroda 5, 2011, ISSN 0139-6013, str. 56-61.

Kuchtová P., Dvořák P., Hájková M., Plachká E., Kazda J., Tomášek J.: Vliv ošetření osiva na složky výnosu u ekologicky pěstovaného máku (Papaver somniferum L.). Prosperující olejniny 2011. Sborník konference s mezinárodní účastí. Praha 2011. ISBN 978-80-213-2218-9, str. 94-98.

Poslušná, J., Plachká, E.: Výskyt fomové hniloby (Leptosphaeria maculans, L. biglobosa) na severní Moravě (Šumpersko, Opavsko) v posledních letech. Úroda 12/2011, vědecká příloha s. 251–254. 

Jedryczka M., Berg G., Plachká E., Poslušná J., Brazauskiene I., Ryšánek P., Pokorný R., Spitzer T., Karolewski Z., Aubertor J. N., Latunde-Dada A. O., Kaczmarek J., Dawidziuk A., Holmblad J., Petraitiene E., Mazakova J., Kredl Z., Brachaczek A.: Monitoring of inoculum of fungal pathogens in the air – a support tool for decisions on OSR protection – an overview of the current situation in central and eastern Europe. 13th International Rapeseed Congress June 5-9, 2011, Prague, Czech Republic. The Proceedings. SPZO s.r.o. 2011. p 1252-1255. 

Kučera, V., Vyvadilová, M., Klíma, M., Vrbovský, V., Plachká, E., Poslušná, J., Buzek, Z.: Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2011. S. 81-88. In. Sborník referátů z 28. vyhodnocovacího semináře, HLUK, 24.25.11.2011, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha, 303 s. ISBN:978-80-87065-36-5 

Plachká, E., Poslušná, J.: Signalizace výskytu fomové hniloby brukvovitých a bílé hniloby řepky na severní Moravě. S. 171-175. In. Sborník referátů 28. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice, HLUK, 24.–25.11.2011, SPZO s.r.o., Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha, 303 s.

Plachká E., Vrbovský V., Macháčková I., Vyvadilová M.: Field testing and sensitivity of winter rapeseed to pathogens Phoma lingam and Sclerotinia sclerotiorum. 13th International Rapeseed Congress, Prague, June 05. – 09. 2011. pp. 627-631, 2011. ISBN 978-87065-32-7

 

2010

Baranyk P. a kol.: Olejniny. Profi Press Praha 2010, ISBN 978-80-86726-38-0, 202 stran. Kapitola Mák, s. 81 – 112, kapitola Hořčice bílá a sareptská, s. 63 – 80

Hájková M., Plachká E., Kuchtová P., Kazda J.: Vliv stimulátorů na výnos máku setého. Úroda 3, 2010, s. 74-76.

Hájková M., Plachká E.: Výsledky pokusu s vybranými stimulátory v řepce ozimé. Agromanuál 4, 2010, str. 76-77.

Kuchtová P., Hájková M., Prokinová E., Kazda J., Plachká E., Havel J.: Výsledky pokusů s mákem v ekologickém a integrovaném systému pěstování. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 77-80.

Plachká, E., Poslušná, J. (2010): Zhodnocení vývoje chorob ozimé řepky v roce 2009, Úroda, 4/2010, pp. 40-45

Plachká E.: Vliv prvků na zdravotní stav řepky. Úroda 8, 2010, s. 39-42

Plachká E., Poslušná J.: Zdravotní stav řepky v podzimu a v předjaří. Agromanuál 4, 2010, s. 40.

Plachká E.: Výskyt chorob v řepce na podzim a použití klasických a morforegulačních fungicidů. Agromanuál 9-10, 2010, s. 30-33

Plachká E., Poslušná J.: Bílá hniloba řepky Sclerotinia sclerotiorum – její výskyt a význam na Opavsku a Šumpersku. Úroda 12, 2010, vědecká příloha s. 319-322.

Ryšánek P., Mazáková J., Plachká E., Poslušná J., Pokorný R., Spitzer T.: Prognóza výskytu fomové hniloby řepky na základě hodnocení výskytu askospor v ovzduší a metodou firmy ProPlant. Úroda 12, 2010, vědecká příloha s. 335-338

Ryšánek P., Urban J., Mazáková J.,  Zouhar M., Plachká E., Poslušná J., Pokorný R., Spitzer T.: Monitoring výskytu Leptosphaeria maculans a L. biglobosa na území České republiky. Úroda 12, 2010, vědecká příloha s. 343-346

Plachká E.: Bílá hniloba řepky (Sclerotinia sclerotiorum) – výskyt a fungicidní ošetření maloparcelkových pokusů ozimé řepky na Opavsku v roce 2010. Sborník 25.-26.11.2010, Hluk, 27. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., s. 229-234.

Kučera V., Vyvadilová M., Klíma M., Vrbovský V.,  Plachká E., Macháčková I., Šmirous P., Poslušná J., Buzek Z.: Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2010. Sborník 25.-26.11.2010, Hluk, 27.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., s. 102-107. 

Šerá B., Plachká E., Vrchotová N.: Supresivní vliv křídlatek a dalších vybraných rostlinných druhů na klíčivost a nekrosu listů. 8. odborný seminář Biologická ochrana a indukovaná rezistence rostlin k chorobám a škůdcům, 25.11.2010, VÚRV, v.v.i. Praha Ruzyně, s. 23-29, ISBN- 978-7427-048-2.

Jędryczka M., Plachká E., Kaczmarek J., Poslušná J., Latunde-Dada A.O., Maczyńska A.: Monitoring of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa ascospores around East Sudethian mountains – a joined initiative of Poland and the Czech Republic. In Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI, 2010, p. 49-66.

2009

Plachká, E., Hájková, M., Poslušná, J., Odstrčilová, L. 2009: Hlízenka obecná – významná choroba v porostech řepky ozimé. Farmář 5/2009, Speciál: IX-XI. ISSN 1210-9789.

Plachká, E. 2009: Hlízenka obecná v ozimé řepce. Agromanuál 5/2009: 40-41. ISSN 1801-7673.

Plachká, E., Poslušná, J., 2009: Výskyt fomové hniloby v řepce. Úroda 6/2009: s. 62-65. ISSN 0139-6013.

Plachká, E., Poslušná, J., 2009: Sclerotinia sclerotiorum a Leptosphaeria spp. v řepce ozimé – signalizace jejich výskytu. XVIII:Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, MZLU v Brně, 2.-4.září 2009. Sborník abstraktů: 111. ISBN 978-80-7375-316-0.

Poslušná, J., Plachká, E., 2009: Monitoring výskytu významných chorob řepky olejky a odolnost vybraných řepkových genotypů vůči fomové hnilobě (L.maculans) a hlízečce obecné(S.sclerotiorum). XVIII:Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, MZLU v Brně, 2.-4.září 2009. Sborník abstraktů: 107. ISBN 978-80-7375-316-0

Ryšánek, P., Mazáková, J., Zouhar, M., Jaňourová, B., Plachká, E., 2009: Monitoring Leptospaheria maculans a Leptosphaeria biglobosa, původců fomové hniloby – rakoviny stonku řepky, na území České republiky v letech 2007 a 2008. XVIII:Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, MZLU v Brně, 2.-4.září 2009. Sborník abstraktů: 114. ISBN 978-80-7375-316-0.

Poslušná, J., Plachká, E., 2009: Odolnost vybraných genotypů ozimé řepky olejky vůči fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans)a bílé hnilobě řepky (Sclerotinia sclerotiorum) hodnocených na zkušebních lokalitách v Šumperku a Opavě. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. 12.-13.11.2009 Brno. s.191-194

Plachká, E., 2009: Výskyt askospor, napadení řepky ozimé bílou hnilobou a výsledky fungicidních pokusů. Sborník 19.-20.11.2008, Hluk, 26.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., s. 98-99. ISBN 978-80-87065-07-5. s. 147-152.

 

2008

Plachká, E., Odstrčilová, L., 2008: Významné choroby řepky, zdroje infekce a výskyty v ČR. Šlechtitelský seminář 2008. Významné choroby hlavních hospodářských plodin, Praha, 28.února 2008. VÚRV, v.v.i. a ČMŠSA, s. 27-31, ISBN: 978-80-87011-44-7.

Plachká, E., 2008: Houbové choroby v řepce. Moderní rostlinná výroba. Příloha Zemědělského týdeníku. 02/2008, květen. TISK Horák a.s., s.13-15.  ISSN 1214-228X.

Vrbovský, V., Plachká, E. 2008: Změny obsahu glukosinolátů během vývoje řepky ozimé. The changes of glucosinolate content during rapeseed development. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Sborník referátů z konference, Brno 6. – 7. 11. 2008: 335 - 338. ISSN 0139-6013.

Koprna, R., Plachká, E., Vrbovský, V., Kučera, V., Vyvadilová, M., Klíma, M., Macháčková, I., Šmirous, P., Horáček, J., Svobodová, O., Čurn, V., 2008: Nejvýznamnější výsledky sdružení Česká řepka v oblasti šlechtění ozimé řepky. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Sborník referátů z konference, Brno 6. – 7. 11. 2008: 45-52. ISSN 0139-6013.

Havel, J., Plachká, E., 2008: Biostimulátory a induktory u ozimé řepky. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Sborník referátů z konference, Brno 6. – 7. 11. 2008: 179-184. ISSN 0139-6013.

Kolektiv autorů, 2008: Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům - I. Polní plodiny. Praha: Česká společnost rostlinolékařská, 2008. 504 str. ISBN 978-80-02-02087-5

Plachká, E., Hájková, M., Poslušná, J., Odstrčilová, L., 2008:  Výskyt chorob řepky v uplynulé vegetační sezóně. Úroda, ročník LVI, 12/2008, s. 26-28. ISSN 0139-6013,

Plachká, E., 2008: Výskyt a regulace houbových chorob v řepce na podzim - použití klasických a morforegulačních fungicidů. Kurent s.r.o. Agromanuál 9-10/2008. Září/říjen. s. 22-26. ISSN 1801-7673

Plachká, E., 2008: Napadení řepky hlízenkou obecnou v roce 2008. Sborník 20.-21.11.2008, Hluk, 25.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., s. 98-99. ISBN 978-80-87065-07-5.

Kučera, v., Vyvadilová, M., Klíma, M., Koprna, R., Plachká, E., Vrbovská, V., Macháčková, I., Šmirous, P., Horáček, J., Svobodová, O., Buzek, Z., 2008: Přínos sdružení „Česká řepka“ pro domácí šlechtění ozimé řepky. Sborník 20.-21.11.2008, Hluk, 25.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., s. 149-155. ISBN 978-80-87065-07-5.

Kazda J., Plachká E., Spitzer, T., 2008: Metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům: Řepka, Hořčice. Kapitola: Choroby řepka, hořčice. Agrotest Fyto, s.r.o., ČZU Praha, OSEVA PRO s.r.o., Výzkumný ústav olejnin Opava, SRS Brno, 2008,  s.2-8, 24-26.

Havel, J., Plachká E., Rotrekl, J., 2008: Metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům: Mák setý. Kapitola: Choroby, mák. OSEVA PRO s.r.o., Výzkumný ústav olejnin Opava, Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, SRS Brno, 2008,  s.2-4.

 

2007

Havel, J., Plachká, E., 2007: Nové typy látek se stimulačními vlastnostmi. Sborník z 24. vyhodnocovacího semináře Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 21 - 22.11.2007, Hluk, s. 148-153

Odstrčilová, L., Plachká, E., 2007: Význam rozšiřujících se houbových chorob v řepce olejce ozimé na území ČR. Sborník. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin a zpracování produktů 8.-9.listopadu 2007, Brno. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko. s. 431-434

Odstrčilová, L., Plachká, E., 2007: Choroby řepky na jaře. Agromanuál 4: 38 – 42

Plachká, E. (2007): Obsah glukosinolátů v děložních listech řepky olejky ozimé a napadení Leptosphaeria maculans. MendelNet 28.11.2007. MZLU Brno, 8 s.

Plachká, E., Odstrčilová, L., 2007: Houbové choroby řepky olejky v roce 2006/2007 a fungicidní ošetření. Sborník 21.-22.11.2007 Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o.

Kučera, v., Vyvadilová, M., Klíma, M., Koprna, R., Plachká, E., Vrbovský, V., Macháčková, I., Šmirous, P., Odstrčilová, L., Větrovcová, M., Horáček, J., Svobodová, O., Buzek, Z., Čurn, V., Žaludová, J., 2007: Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007. Sborník 18.-20.11.2003 Hluk. 20.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice. s. 134-147.

Plachká, E., Odstrčilová, L., 2007: Houbové choroby v řepce olejce ozimé – Leptosphaeria maculans. Sborník. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin a zpracování produktů. 8.-9.listopadu 2007, Brno. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko. s. 435-438

Plachká, E., Odstrčilová, L., 2007: Choroby řepky a fungicidní ošetření na podzimAgromanuál 9:26-27

Vrbovský, V., Plachká, E. 2007:  Spektrum glukosinolátů v zelených částech řepky ozimé a jejich úloha v přirozené rezistenci k vybraným škůdcům. Sborník. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin a zpracování produktů. 8. - 9. listopadu 2007, Brno. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko. s. 435-438

 

2006

Plachká, E., Kolovrat, O., Vrbovský, V., 2006: The influence of glucosinolate content variability in the seeds and green matter of winter rapeseed on the attack by selected pests. IOBC Bulletin Vol. 29(7) 2006. p. 101-103

Odstrčilová, L., Plachká, E., 2006: Significance of Leptosphaeria maculans and Sxclerotinia sclerotiorum incidence of winter rapeseed in the Czech Republic. IOBC Bulletin Vol. 29(7) 2006. p. 335

Koprna, R., Plachká, E., 2006: Nezanedbávat jarní péči o porosty ozimé řepky. Úroda 2/2006. s. 28-31.

Plachká, E., 2006: Houbové choroby řepky ozimé v jarním období. Agrotip 3/2006. s. 1-2.

Plachká, E., 2006: Proti hlízence obecné zasahovat preventivně. Úroda 4/2006. s. 28-29.

Plachká, E., Hájková, M.,  2006: Sunagreen v hořčici a v jarním ječmeni. Úroda 4/2006. s. 66-67.

Plachká, E., 2006: Metodický návod pro hodnocení biologické účinnosti fungicidů Mák setý - plíseň maková (Peronospora arborescens) – PEROAR a helmintosporióza máku (Pleospora calvescens) – PLEOCA. Doplněk č. 1: Hodnocení fungicidních mořidel v polních podmínkách, Mák setý (Papaver somniferum). OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava.

Koprna, R., Kučera, V., Plachká, E., 2006: Sdružení Česká řepka aneb Výzkum končící v praxi. Úroda 6/2006. s. 6-9.

Plachká, E., 2006: The influence of Calcium on the diseases occurrence in winter oilseed rape (Brassica napus). Abstract book. 8th Conference of the European Foundation for Plant Pathology & British Society for Plant Pathology Presidental Meeting 2006. Sustainable disease management: the European perspective. 13th-17th August 2006, KVL, Frederiksberg, Denmark.  P15.17

Plachká, E., Odstrčilová, L., 2006: Testování dihaploidních linií řepky (Brassica napus) na odolnost k izolátu Leptosphaeria maculans.  Sborník abstraktů. XVII.česká a slovenská konference o ochraně rostlin. 12.-14.září Praha 2006. s. 261.

Plachká, E., 2006: Fungicidní ošetření řepky olejky ozimé. Sborník Hluk 2006. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., s. 213-215

Plachká, E., 2006: Zdravotní stav řepky a ošetření mikroprvky. Sborník Hluk 2006. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., s. 216-220

Kučera, V., Vyvadilová, M., Klíma, M., Koprna, R., Plachká, E.,  Vrbovský, V., Macháčková, I., Šmirous, P., Odstrčilová, L., Větrovcová, M., Horáček, J., Svobodová, O., Buzek, Z., Čurn, V., Žaludová, J., 2006: Aktuální výsledky sdružení Česká řepka v roce 2006. Sborník Hluk 2006. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o. , s. 69-77

Plachká, E., 2006: Vliv prvků na výskyt chorob v řepce olejce ozimé (Brassica napus). The influence of  nutriens on the diseases occurrence in winter oilseed rape (Brassica napus). Sborník. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. 23.-24.listopadu 2006 v Brně. Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o., Zemědělský výzkum spol. s r.o., Troubsko, s. 369-372

Plachká, E., Kolovrat, O., Vrbovský, V., 2006:  Vliv obsahu glukosinolátů v ozimé řepce na napadení vybranými škůdci. The influence of glucosinolates content in winter oilseed rape on the attack by selected pests. Sborník. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. 23.-24.listopadu 2006 v Brně. Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o., Zemědělský výzkum spol. s r.o., Troubsko. s. 373-376

 

2005

Plachká, E., 2005: Metodický návod pro hodnocení biologické účinnosti fungicidů Mák setý - plíseň maková (Peronospora arborescens) – PEROAR a helmintosporióza máku (Pleospora calvescens) – PLEOCA. OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava.

Plachká, E., 2005: Vliv fungicidního ošetření řepky olejky – ozimé (Brassica napus L.) na výskyt chorob a výnos. The influence of fungicidal treatment on winter rapeseed (Brassica napus) to ocurrence of diseases and sedd yield. 27th Scientific Conference Oilseed Crops. Abstracts. Plant Breeding and Acclimatization Institute, Research Division – Poznań, PR, 12.-13.04.2005. s. 139, poster č. 55.

Kolektiv autorů (2005): Řepka olejka v českém zemědělství. Kompletní pěstitelská technologie.  Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. 1.vydání, červenec 2005. ISBN 80-903464-3-X

Plachká, E., Odstrčilová, L., 2005: Metodický návod pro sběr vzorků rostlinné tkáně řepky olejky napadené houbovými patogeny (tento návod je k dispozici na jednotlivých spoluřešitelských pracovištích). Sdružení Česká řepka. Opava 2005.

Plachká, E., Odstrčilová, L., 2005: Metodický návod pro hodnocení inokulačních testů: Fomová hniloba na děložních listech. OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava. 2005. 8 stran.

Odstrčilová, L., Plachká, E., 2005: Significance of Leptosphaeria maculans and Sclerotinia sclerotiorum incidence of Winter Rapeseed in the Czech Republic. International Workshop: Integrated Control in Oilseed Crops QLK5-CT-2002-30379. 11-12 October 2005. Poznan. Poland. Pathology Posters p-05. p. 55.

Plachká, E., Kolovrat, O., Vrbovský, V., 2005: The influence of Glucosinolate Content Variability in the Seed and green Matter of Winter Rapeseed on the Attack by Selected Pests. International Workshop: Integrated Control in Oilseed Crops QLK5-CT-2002-30379. 11-12 October 2005. Poznan. Poland. Entomology Poster e-04. p. 85

Plachká, E., Odstrčilová L., 2005: Význam Leptosphaeria maculans a Sclerotinia sclerotiorum v řepce olejce v ČR. Sborník Hluk 2005. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o. ISBN 80-903464-6-4. s. 228-233.

Kučera, V., Vyvadilová, M., Klíma, M., Koprna R., Plachká, E., Vrbovský V., Macháčková I., Odstrčilová L., Svobodová O., 2005: Výsledky průběhu programu Česká řepka v roce 2005. Sborník Hluk 2005. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o. ISBN 80-903464-6-4. s. 114-120.

 

2004

Plachká, E., 2004: Opodstatněnost jarní aplikace fungicidů v řepce ozimé. Agrotip. Březen 2004. s. 3-5.

Havel, J., Plachká, E., Kurowská, M., 2004: Kvantifikace škod způsobených chorobami a škůdci u ozimé řepky. The extent of damages caused by diseases and pests at winter rapeseed. 26th Scientific Conference Oilseed Crops. Abstracts. Plant Breeding and Acclimatization Institute, Research Division – Poznań, PR, 27.-28.04.2004. s. 117, poster č. 65.

Odstrčilová, L., Plachká, E., 2004: Hodnocení odolnosti perspektivních šlechtiteslkých materiálů řepky proti fomové hnilobě (Leptosphaeria maculans). The test of perspective breeding lines for resistance to stem canker (Leptosphaeria maculans). 26th Scientific Conference Oilseed Crops, Poznan, 27-28.04.2004. Abstracts 2004:113.

Plachká, E., Kolovrat, O., 2004: Vliv variability obsahu glukosinolátů (GSL) v semenech a zelené hmotě řepky ozimé na napadení vzcházejících rostlin plži. The influence of glucosinolate content variability in the seed and green matter of winter rapeseed on the slug attack to emergenced plants. 26th Scientific Conference Oilseed Crops. Abstracts. Plant Breeding and Acclimatization Institute, Research Division – Poznań, PR, 27.-28.04.2004. s. 122, poster č. 71.

Plachká, E., 2004: Zdravotní stav řepky ozimé na podzim a ovlivnění její zimovzdornosti. Agrotip. Srpen 2004. s. 4-6

Plachká, E., 2004: Zdravotní stav řepky na podzim. Farmář. Srpen 2004, ročník 10. s. 22-24.

Plachká, E., 2004: Kvantifikace škod způsobených chorobami. Sborník 23.-25.11.2004 Hluk. 21.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice. s. 203-208.

Plachká, E., 2004: Vliv jarního ošetření fungicidy na zdravotní stav řepky ozimé. Sborník 23.-25.11.2004 Hluk. 21.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice. s. 209-215.

Plachká, E., 2004: Metodický návod pro hodnocení biologické účinnosti fungicidů Mák setý - plíseň maková (Peronospora arborescens) – PEROAR. OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava.

 

2003

Plachká, E., Kurowská, M., 2003: Cílená ochrana řepky ozimé proti škodlivým organismům. XVI. Slovenská a česká konferencia o ochraně raslín, Nitra, 16.-17.September 2003. Poster P120

Plachká, E., 2003: Vliv mikroprvků na zdravotní stav a výnos řepky ozimé. Sborník 20.vyhodnocovacího semináře Systému výroby řepky a Systému výroby slunečnice, Hluk, 18.-20.11.2003. SPZO s.r.o., Praha 2003. s. 263-265

Plachká, E., 2003: Fungicidní ochrana proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum). Sborník 18.-20.11.2003 Hluk. 20.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice. s. 257-262.

Kučera, v., Vyvadilová, M., Klíma, M., Koprna, R., Plachká, E., Macháčková, I., Odstrčilová, L., Svobodová, O., 2003: Výsledky a průběh programu ČŘ v roce 2004. Sborník 18.-20.11.2003 Hluk. 20.vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice. s. 64-68.

Plachká, E., Ráčil, K., Kurowská, M., 2003: Metodika k hodnocení biologické účinnosti moluskocidů a jiných zoocidů a zoocidních (insekticidních) mořidel proti slimákům a plzákům v řepce olejce a brukvovitých plodinách (umělá infestace). Metodický návod. OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava. 2003, 7 stran.

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt