Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Kontakt:

tel. 571 658195                                                                 

 

e-mail: machac@oseva.cz   

 

 

Vzdělání:

2011 ČZU v Praze, FAPPZ, doktorské studium

1994 Vysoká škola zemědělská v Brně, AF

1989 Střední zemědělská škola Nový Jičín

Jazykové znalosti:

angličtina - aktivně

ruština - pasivně

 

 

Výzkumné zaměření:

agrotechnika trav na semeno

Šlechtění trav, pohanky a lupiny

ekologické travní semenářství

testování odrůd a pesticidů

 

 

Publikace:

2019

Macháč R. 2019: Současné možnosti ochrany trav na semeno proti plevelům. Úroda, 11/2019, roč. LXVII. S.68-71.

Hejduk S., Macháč R.: Yield and Quality of Straw of Italian and Perennial Ryegrass Cultivated for Seed Production. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2019, 4/67, 915-923.

Macháč R., Frydrych J.: Pěstování jílků (Lolium sp.) na semeno. Certifikovaná metodika. OSEVA vývoj a výzkum, 2019. 30 s. (ISBN: 978-80-905808-7-9).

Macháč R.: Aktuální možnosti ochrany porostů trav na semeno proti plevelům. Úroda 12, roč. LXVII, 2019, vědecká příloha, s. 57-64

 

2018

Macháč R., 2018: Inovace postupů ochrany travosemenných porostů. Pícninářské listy XXI. s. 34-38., ISBN: 978-80-87091-77-7

Macháč R., 2018: Ochrana trav na semeno vůči plevelům. Certifikovaná metodika 2/2018, Zubří, 25 s. ISBN: 978-80-905808-5-5

Macháč R., Cagaš B., 2018: Pohled na situaci s pesticidy v travách na semeno. Pícninářské listy XXI. s. 32-33., ISBN: 978-80-87091-77-7

Macháč R., Knotová D. Hejduk S., Frydrych J., Pelikán J., 2018: Zakládání porostů trav na semeno. Certifikovaná metodika 1/2018, Zubří. 20s. ISBN: 978-80-905808-4-8.

Macháč R., Smočková M., Petřeková P., 2018: Vliv fungicidů na výskyt chorob a výnos semen jílku vytrvalého. Úroda 12, roč. LXVI, 2018, vědecká příloha, s. 231-234, ISSN  0139-6013

Macháč R.., 2018: Vliv vybraných fungicidů na výskyt listových skvrnitostí u jílku vytrvalého. XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin Mendelu v Brně 5.-6. září 2018. Sborník abstraktů. S. 55.

 

2017

Macháč R., Smočková M., Petřeková P. (2017) Možnosti použití herbicidů s graminicidním účinkem v travách na semeno. Úroda 12, roč. LXV – vědecká příloha, s. 441-444, ISSN 0139-6013

Macháč R. (2017) Vliv termínu sklizně na výnos semen jílku mnohokvětého. Pícninářské listy 2017, roč. XXIII, s. 24-25, ISBN 978-80-87091-70-8

Macháč R. (2017) Možnosti regulace výdrolu obilovin v porostech jílků na semeno. Sborník příspěvků s XIII. odborného a vědeckého semináře Osivo a sadba, roč. XXIII, s. 198-202, ISBN 978-80-213-2732-0

 

2016

Macháč R., Smočková M., Petřeková P. (2016) Testování selektivity herbicidů ve vybraných druzích trav. Úroda 12, roč. LXIV – vědecká příloha, s. 261-264, ISSN 0139-6013

Macháč R., Smočková M. (2016) Možnosti regulace výdrolu obilovin v jílcích. Úroda 12, roč. LXIV, s. 30-32, ISSN 0139-6013

 

2015

Macháč R. (2014) Vliv způsobů výživy porostů na produkci osiv trav v ekologickém zemědělství. SEED AND SEEDLINGS XII,  12th Scientific and Technical Seminar on Seed and Seedings, ČZU Praha. s. 252-256. ISBN 978-80-213-2544-9

Macháč R., Smočková M. (2015) Možnosti použití herbicidů v travním semenářství - předběžné výsledky (vědecké sdělení). Úroda, roč. 63, č. 12, vědecká příloha, s. 409-412. ISSN 0139-6013

Macháč R. (2015) Ekologické travní semenářství. Pícninářské listy XXI. s. 32-34., ISBN: 978-80-87091-59-3

 

2014

BOTH, Z., CAGAŠ, B., MACHÁČ, R., PALICOVÁ, J., HORTOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J., STREJČKOVÁ, M., SABOLOVÁ, T. Metodika optimalizace mulčování s ohledem na výskyt fuzárií. Uplatněná certifikovaná metodika. Zemědělský výzkum spol. s r. o. Troubsko, 2014, 27 s. ISBN 987-80-88000-02-0.

MACHÁČ, R. Organic seed production of yellow oat grass – preliminary results. In EGF at 50: The Future of European Grasslands. Gomer Press Ltd. Wales, 2014, roč. 19, s. 502–504. ISBN 978-0-9926940-1-2.

MACHÁČ, R. Pěstování jílku jednoletého na semeno v ekologickém zemědělství. Pícninářské listy. 2014, roč. 20, s. 20–22. ISBN 978-80-87091-50-0.

MACHÁČ, R., CAGAŠ, B. Resistance of Perennial Ryegrass to Crown and Stem Rust Under Field and Greenhouse Conditions. In D. Sokolović et al. (eds.) Quantitative Traits Breeding for Multifunctional Grassland and Turf. Springer Science. 2014, s. 177–182. ISBN 978-94-017-9043-7.

MACHÁČ, R., SMOČKOVÁ, M. Ekologické semenářství srhy laločnaté. Úroda, vědecká příloha. 2014, roč. 62, č. 12, s. 371-374. ISSN 0139-6013.

 

2013

Knotová D., Pelikán J., Macháč R. (2013): Produkce osiva světlice barvířské v ekologickém zemědělství (The Seed Production of Safflower in Organic Farming). In: Sborník referátů Osivo a sadba, ČZU Praha, 235–238, ISBN 978-80-213-2358-2

Macháč R. (2013) Selektivita vybraných herbicidův semenářských porostech jílků. Pícninářské listy XIX (2013), s. 58-60. ISBN 978-80-87091-39-5

Macháč R. (2013) Vliv meziřádkové vzdálenosti a ošetřování na výnos jílku jednoletého v režimu ekologického zemědělství (The Effect of Row Distance and Weed Management on Annual Ryegrass Seed Yield under Organic Conditions). In: Sborník referátů Osivo a sadba, ČZU Praha, 208-211, ISBN 978-80-213-2358-2

Macháč R. (2013): Louky a pastviny. In: Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, Polní plodiny. Česká společnost rostlinolékařská, 2013, s. 316-319. ISBN 978-80-02-02480-4

Macháč R. (2013): Pěstování jílku mnohokvětého jednoletého na semeno v ekologickém zemědělství. Uplatněná certifikovaná metodika č. 1/2013. Osvědčení č. 2/2013-17250 (MZe ČR), Zubří, 20 s. ISBN 978-80-260-5015-5

Macháč R. (2013): Plevele trav pěstovaných na semeno. In: Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, Polní plodiny. Česká společnost rostlinolékařská, 2013, s. 305-307. ISBN 978-80-02-02480-4

Macháč R., Smočková M.: Vliv způsobu výživy a ošetřování na zaplevelení porostů trav na semeno v ekologickém zemědělství. Úroda 12, 2013, vědecká příloha, s. 304-307. ISSN 0139-6013

Pelikán J., Macháč R., Knotová D., Raab S. (2013): Metodika pěstování vybraných meziplodin na semeno v podmínkách ekologického zemědělství. Uplatněná certifikovaná metodika č. 23/13. Osvědčení č. 78-12/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Troubsko, 40 s. ISBN 978-80-905080-8-8

Raab S., Pelikán J., Macháč R. (2013): Výroba osiva lesknice kanárské v ekologickém zemědělství (Production of Annual Canarygrass Seeds in Organic Farming). In: Sborník referátů Osivo a sadba, ČZU Praha, 250–253, ISBN 978-80-213-2358-2

 

2012

Cagaš B. Macháč R. (2012) Effect of Some Factors on the Incidence of Choke (Epichlöe typhina) in Grass Seed Stands in the Czech republic. Plant Protection Science, 48: 10-16. ISSN 1212-2580

Macháč R. (2012): Effects of trinexapac-ethyl (Moddus) on Seed Yields and Its Quality of Eleven Temperate Grass Species. In: Barth S. and Milbourne D. (eds.) Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf Grass Improvement. Springer Science + Business media Dordrecht 2012, s. 359-363. ISBN 978-94-007-4554-4

Macháč R. (2012): Rentabilita pěstování jílku mnohokvětého jednoletého při rozdílné úrovni agrotechniky. Pícninářské listy 2012. Vydavatelství Baštan, Olomouc. XVIII. s.44-46. ISBN: 978-80-87091-32-6

Macháč R. (2012): Uplatnění růstových regulátorů v trávosemenných porostech. Rostlinolékař 5/2012. s. 35-36. ISSN

Macháč R., Smočková M., Both. Z. (2012): Možnosti pěstování jílku mnohokvětého jednoletého na semeno v režimu ekologického zemědělství. Úroda 12/2012, vědecká příloha časopisu. s. 327–330, ISSN 0139-6013

Raab S., Machač R. (2012): Výroba osiva hořčice jarní v ekologickém zemědělství. Úroda 12/2012, vědecká příloha časopisu. s. 367–370, ISSN 0139-6013

 

2011

Cagaš, B., Macháč, R.: Významné choroby, škůdci a plevele neprodukčně využívaných travních porostů a možnosti ochrany proti nim. In Udržitelné používání pesticidů a integrovaná ochrana rostlin. Sborník referátů z mezinárodní konference, XIV. Rostlinolékařské dny, 9.–10. listopadu 2011, Pardubice, sekce 2, 4 s. ISSN 1804–1264.

Cagaš, B., Svobodová, M., Macháč, R. The main topics of resistence breeding in grasses in the Czech Republic. Breeding strategies for sustainable forage and turf grass improvement. Book of Abstract. 29th Eucarpia Fodder Crops & Amenity Grasses Section Meeting, 4th–8th September 2011, Dublin Castle Conference Centre, Ireland, s. 52.

Macháč, R.: Vliv trinexapac-ethylu na kvalitu osiva vybraných druhů trav. In. Sborník referátů z X. odborného a vědeckého semináře Osivo a sadba. Power Print, ČZU Praha. s. 88-92. (ISBN 978-80-213-2153-3)

Macháč, R.: Současné možnosti využití herbicidů v travách na semeno. Rostlinolékař, 2011, roč. 22, č. 2, s. 27-30.

Macháč, R.: Use of selected herb species for increasing biodiversity of grassland. Grassland Science in Europe, vol. 16. s. 532-534.

Macháč, R. Frydrych, J., Šrámek, P.: Možnosti zvyšování druhové diverzity travních porostů a jejich využití pro energetické účely. Uplatněná certifikovaná metodika (MZe ČR). OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří. 26 s.

Macháč, R.: Studium vlivu regulátorů růstu na výnos a kvalitu obilek trav. Doktorská disertační práce. ČZU Praha, FAPPZ. 150 s. 

Macháč, R.: Možnosti pěstování jílku mnohokvětého jednoletého na semeno v ekologickém zemědělství – předběžné výsledky. Úroda, vědecká příloha, 2011, roč. 59, č. 12, s. 383-386

Macháč, R.: Effects of trinexapac-ethyl (Moddus) in seed crops of selected temperate grass species in the Central Europe conditions. Book of Abstracts of 29th Eucarpia Fodder Crops & Amenity Grasses Section Meeting, 4.-8.9.2011, Dublin. s. 73.

2010

Cagaš, B., Ševčíková M., Macháč, R. (2010) Field resistence of Festuca rubra Varieties to Red Thread (Laetisaria fuciformis). In. C. Huyghe (ed.) Sustainable Use of Genetic Diversity in Forage and Turf Breeding. Springer Science+Business Media B.V. s. 289-293. (ISBN: 978-90-481-8705-8)

Macháč, J., Macháč, R. (2010) K vývoji travního a jetelového semenářství v České republice. In: Cagaš B. (ed.) Almanach Výzkumné stanice travinářské Rožnov-Zubří 1920-2010. Vyd. Olomouc:Vydavatelství Ing. Petr Baštan, 2010. s. 14-18. (ISBN: 978-80-87091-12-8)

Macháč, J., Macháč, R. (2010) Ochrana proti plevelům, regulátory růstu. In. Cagaš, B. et. al. Trávy pěstované na semeno. 1. vydání Olomouc: Vydavatelství Ing. Petr Baštan, 2010. s. 237-246. (ISBN: 978-80-87091-11-1).

Macháč, R. (2010) Effects of trinexapac-ethyl (Moddus) in seed crops of eleven temperate grass species in Central European conditions. In. G. R. Smith, G. W. Evers & L. R. Nelson (eds) Proceedings of the Seventh International Herbage Seed Conference, Dallas, Texas USA, 11 – 13 April 2010. s. 199-204.

Macháč, R. (2010) Ekologické semenářství. In. Cagaš, B. et. al. Trávy pěstované na semeno. 1. vydání Olomouc: Vydavatelství Ing. Petr Baštan, 2010. s. 247-258. (ISBN: 978-80-87091-11-1).

Macháč, R. (2010) Possibilities for use of new herbicides in selected grass species grown for seed in Czech Republic. In. G. R. Smith, G. W. Evers & L. R. Nelson (eds) Proceedings of the Seventh International Herbage Seed Conference, Dallas, Texas USA, 11 – 13 April 2010. s. 195-198.

Macháč, R. (2010) Problematické plevele v travách na semeno a možnosti jejich regulace. Rostlinolékař 3, 2010. s. 18-20. (ISSN: 1211-3565)

Macháč, R. (2010) Růst a vývoj trav. In. Cagaš, B. et. al. Trávy pěstované na semeno. 1. vydání Olomouc: Vydavatelství Ing. Petr Baštan, 2010. s. 89-114. (ISBN: 978-80-87091-11-1).

Macháč, R., Falta, V., Vávra, R. (2010) Využití trav a bylin pro pokrytí příkmenných pásů ve výsadbách jádrovin – předběžné výsledky. In. Fuksa P. (ed.) Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2010 – Sborník z odborného semináře, Praha, 8.12.2010. ČZU Praha, s.61-64.  (ISBN: ISBN 978-80-213-2143-4).

Macháč, R., Chovančíková, E. (2010) Vývoj lučních porostů s vysokou druhovou diverzitou. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 517-520. (ISSN: 0139-6013)

Macháč, R., Smočková, M. (2010) Vliv způsobu obhospodařování TTP na změny podílu agrobotanických skupin. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 521-524. (ISSN: 0139-6013)

 

2009

Cagaš, B., Macháč, R., Nedělník, J. (eds.) Alternative Functions of Grassland. Proceedings of the 15th European Grassland Federation Symposium, 7-9 September, 2009  Brno, Czech Republic. 2009. 566 s. (Grassland Science in Europe, vol. 14, ISBN: 978-80-86908-15-1)

Cagaš, B., Ševčíková, M., Macháč, R., Field resistance of Festuca rubra varieties to red thread (Laetisaria fuciformis). Book of Abstracts of the 18th Meeting of the Eucarpia Fodder Crops and Amenity Grasses Section. La Rochelle, France, 11-14 May 2009. s. 72.

Macháč, R., Cagaš, B. Non-productive properties of selected grass varieties under mulching. In: Alternative Functions of Grassland. Proceedings of the 15th European Grassland Federation Symposium, 7-9 September, 2009  Brno, Czech Republic. 2009. s. 169-172. (Grassland Science in Europe, vol. 14, ISBN: 978-80-86908-15-1)

Macháč, R., Cagaš, B., Pelikán, J., Hejduk, S. Availability of selected perennial ryegrass varieties for use in grass/legume mixtures. Book of Abstracts of the 18th Meeting of the Eucarpia Fodder Crops and Amenity Grasses Section. La Rochelle, France, 11-14 May 2009. s. 58.

2008

Macháč, R., Cagaš, B., Pelikán, J., Hejduk, S. Productivity and competitive ability evaluation of selected perennial ryegrass varieties, tested in different soil-climatic conditions. In Biodiversity and animal feed – future challenges for grassland production. Proceedings of the 22nd General Meeting of the European Grassland Federation 9-12 June, 2008  Uppsala, Sweden. Swedish University of Agricultural Sciences, 2008. s. 272-274. (Grassland Science in Europe, vol. 13, ISBN: 978-91-85911-47-9)

Macháč, R. Reakce vybraných travních druhů a odrůd na neprodukční způsob využívání. In Trávníky 2008 – krajinné trávníky. Sborník referátu z odborného semináře 26.-27.6.2008 Vysočany, Hrdějovice: Ing. Jana Lepičová- Agentura Bonus, 2008. s. 24-27. ISBN: 80-86802-12-4.

Macháč, R., Macháč, J. Obecné zásady pěstování trav na semeno. Úroda – odborný časopis pro rostlinnou produkci, březen 2008, ročník LVI, č. 3, s. 94-96. ISSN: 0139-6013. 

Macháč, R., Macháč, J. Výživa, hnojení a ochrana travosemenných kultur. Úroda – odborný časopis pro rostlinnou produkci, duben 2008, ročník LVI, č. 4, s. 77-79. ISSN: 0139-6013.

Macháč, R., Macháč, J. Sklizeň a posklizňová úprava travních semen. Úroda – odborný časopis pro rostlinnou produkci, červen 2008, ročník LVI, č. 6, s. 94-96. ISSN: 0139-6013.

Ševčíková, M., Macháč, R. Psinečky – rozšíření, vlastnosti, využití a pěstování. Úroda – odborný časopis pro rostlinnou produkci, červenec 2008, ročník LVI, č. 7, s. 58-61. ISSN: 0139-6013.

Macháč, R., Macháč, J. Travní a jetelové semenářství v roce 2007. Pícninářské listy. SPTJS a OSEVA PRO s.r.o., 2008. s. 4-6.

Macháč, R., Pelikán, J., Hejduk, S. Porovnání pícninářské výkonnosti a konkurenční schopnosti vybraných odrůd trav. Pícninářské listy. SPTJS a OSEVA PRO s.r.o., 2008. s. 22-25.

2007

Cagaš, B., Macháč, R.: Fungicides in Czech grass seed production. Seed production in the northern light. Proceedings of the Sixth International Herbage Seed Conference, Norway, 2007, s. 220-225.

Hejduk, S., Macháč, R., Pelikán, J. Evaluation of red clover yield in monoculture and in mixture with grasses and its comparison with grasses on arable land. Proceedings of the 14th Symposium of the European grassland federation, Ghent, Belgium, 3-5 September 2007 (Grassland Science in Europe, Volume 12). s. 177-180,  ISBN:9789081100731

Macháč, R., Cagaš, B.: Selectivity of some herbicides in eight grass species grown for seed in the conditions of Central Europe – preliminary results. Seed production in the northern light. Proceedings of the Sixth International Herbage Seed Conference, Norway, 2007,  s. 172-177.

Macháč, R., Frydrych, J.: Semenářství bojínku lučního a bojínku cibulkatého. Vše pro trávy a jetelovinotrávy.  Agrární obzor – příloha, s. 28-29.

Macháč, R., Hejduk, S., Pelikán, J. Prostředí a výnos travní hmoty jílku vytrvalého a bojínku lučního. Úroda, 5/2007, s. 39-41.

Macháč, R., Hejduk, S., Pelikán, J., Smočková, M. Hodnocení produkčních vlastností vybraných odrůd trav. Úroda, č. 7/2007, s. 58–60.

Macháč, R., Pelikán, J., Hejduk, S., Smočková, M. Uplatnění odrůd jílku vytrvalého v jetelotravních směsích. Sborník z konference: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.-9.11.2007, ISBN 80-86908-04-6

Macháč, R. Hodnocení vlastností vybraných odrůd jílku vytrvalého v různých půdně-klimatických podmínkách. Sborník z konference:  Súčasnosťa perspektívy   krmovinárskeho výskumu a vzdelávania v multifunkčnom využívaní krajiny Nitra, 20.9.2007, s. 160-163.

Macháč, R., Cagaš, B. Vhodnost vybraných odrůd trav pro neprodukční účely. Sborník z konference: Ekológia travného porastu VII. Banská Bystrica 28.-30.11.2007, ISBN 978-80-88872-69-6., s. 456-459.