Ing. Jiří Havel, CSc.

Kontakt:

tel. 553 624160

 

e-mail: havel@oseva.cz

 

 

Vzdělání:

1976   Gymnázium v Praze

1981   Vysoká škola zemědělská v Brně

1994   obhajoba disertační práce na VÚRV Praha – Ruzyně

Jazykové znalosti:

angličtina - aktivně

němčina - aktivně

ruština - pasivně

 

 

Výzkumné zaměření:

Pěstitelská technologie olejnin

Ochrana olejnin proti škodlivým činitelům

 

 

Publikace:

2009

Havel J. První výsledky sledování rezistence vůči syntetickým pyretroidům na Opavsku. Agromanuál 4, 2009, s. 63 – 65, ISSN 1801-4895

Havel J. Zakládání porostů máku. Semináře pro pěstitele máku a slunečnice, rentabilní technologie pěstování při dodržení zásad cross-compliance. Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů v rámci Programu rozvoje venkova České republiky. V rámci realizace projektů rozvoje venkova reg. č. 09/007/1310a/180/003343, s. 4 – 10, 2009, ISBN 978-80-87065-12-9

Havel J., Nedělník J., Moravcová H., Slezáková L., Sumíková T. Fuzarióza – nová choroba na máku. Úroda 8, 2009, s. 29 – 30, ISSN 0139-6013

Havel J., Burketová L., Šašek V., Kolomazník K., Chrpová J., Věchet L. Nové možnosti stimulace rostlin. Úroda 9/2009, s. 58 – 60, ISSN 0139-6013

Marek Seidenglanz, Jana Poslušná, Eva Hrudová, Eva Kolaříková, Jana Mlýnská, Jana Škutová, Jiří Havel, Jiří Rotrekl, Pavel Kolařík, Tomáš Spitzer Citlivost blýskáčka řepkového na pyretroidy v ČR. XII rostlinolékařské dny Pardubice 4 – 5.11.2009, Sborník referátů, ISBN 978-80-254-5907-2, ISSN 1804-1264

Havel J. Testování vlivu brassinosteroidů na ozimou řepku v ročníku 2008/09. Referáty z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha k časopisu Úroda 12/2009 s. 341 – 346, ISSN 0139-6013

Seidenglanz M., Poslušná J., Hrudová E., Koříková E., Mlýnská J., Škutová J., Havel J., Rotrekl J., Kolařík P., Spitzer T. Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC Referáty z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha k časopisu Úroda 12/2009 s. 213 - 218, ISSN 0139-6013

Seidenglanz M., Rotrekl J., Havel J., Hrudová E., Poslušná J., Kolařík P., Kolaříková E., Mlýnská J., Škutová J. Posun v citlivosti blýskáčků na syntetické pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony Sborník z 26. vyhodnocovacího semináře Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 19 – 20.11.2009, s. 71 – 80, ISBN 978-80-87065-14-3

Seidenglanz M., Poslušná J., Huňady I., Hrudová E., Havel J., Rotrekl J., Kolařík P., Matějka T. Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého v porostu. Sborník z 26. vyhodnocovacího semináře Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 19 – 20.11.2009, s. 81 – 86, ISBN 978-80-87065-14-3

Havel J. Nové typy látek pro stimulaci růstu a vývoje rostlin. Sborník z 26. vyhodnocovacího semináře Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 19 – 20.11.2009, s. 123 - 129, ISBN 978-80-87065-14-3

Havel J. Zakládání porostů máku Sborník z 26. vyhodnocovacího semináře Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 19 – 20.11.2009, s. 337 - 345, ISBN 978-80-87065-14-3

 

2008

Havel J., Rotrekl J. Výskyt škůdců máku v letech 2003 - 2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim. 7. makový občasník s. 77 - 81 ČZU Praha 4 - 8.2.2008, ISBN 978-80-213-1741-3

Havel J. Podzimní výsev máku. Ochrana máku proti chorobám a škůdcům (část věnovaná neparazitárnímu poškození máku). Publikace Mák, v tisku

Havel J. Neparazitární poškození máku. Rostlinolékař 3, 2008, s.15 – 17, ISSN 1211-3565 

Havel J. Ochrana máku proti žlabatce stonkové. Sborník z konference Biotechnologie 2008 13 - 14. 2. 2008 České Budějovice, s. 113 - 116,  ISBN 80-85645-58-0

Havel J. Ovlivnění ozimé řepky rostlinnými hormony brassinosteroidy. Úroda 5, 2008, s. 44 - 49, ISSN 0139-6013

Havel J. Ochrana máku proti chorobám. Agromanuál 3, 2008, č. 6, s. 20 - 23, ISSN 1801-7673

Kolektiv autorů: Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům - I. Polní plodiny. Praha: Česká společnost rostlinolékařská, 2008. 504 str. ISBN 978-80-02-02087-5

Havel J., Plachká E. Biostimulátory a induktory rezistence u ozimé řepky. Vědecká příloha časopisu Úroda Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování rostlnných produktů. Materiály z konference 6. – 7. 11. 2008, Brno, s. 179 – 184, ISSN 0139-6013

Seidenglanz M., Poslušná J., Havel J., Hrudová E. Rozdíly v průběhu náletu samců a samic krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) do porostů a účinnost insekticidů aplikovaných v různých obdobích. Sborník SPZO 25. vyhodnocovací seminář Hluk 20 – 21. 11. 2008, s. 112 – 121 ISBN 978-80-87065-07-5

Seidenglanz M., Poslušná J., Rotrekl J., Kolařík P., Havel J., Hrudová E. První výsledky monitoringu výskytu rezistentních blýskáčků (Meligethes aeneus Fabricius 1775) v České republice. Sborník SPZO 25. vyhodnocovací seminář Hluk 20 – 21. 11. 2008, s. 122 - 131 ISBN 978-80-87065-07-5

Havel J. Pokusy s brassinosteroidy na ozimé řepce v ročníku 2007/08. Sborník SPZO 25. vyhodnocovací seminář Hluk 20 – 21. 11. 2008, s. 146 - 148 ISBN 978-80-87065-07-5

Havel J. Biostimulátory a induktory rezistence u máku. Prosperující olejniny Sborník z konference s mezinárodní účastí. Česká zemědělská univerzita v Praze 10.12.2008, s. 30 – 33, ISBN 978-80-213-1860-1

 

2007

Havel J. Lze vyčíslit škody, které mohou způsobit škůdci na řepce?  Agro 2/2007, 40 - 43

Havel J. Nové poznatky z ochrany máku proti chorobám. Sborník z konference Aktuální   poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování rostlinných produktů. Brno 8  - 9. 11. 2007, s. 137 - 142, ISBN 978-80-86908-04-5

Havel J. Nové typy látek se stimulačními vlastnostmi. Sborník z 24. vyhodnocovacího semináře Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin 21 - 22.11.2007 Hluk u Uherského Hradiště, s.148 - 153, ISBN 978-80-87065-03-7

Havel J. Ověřování přípravků se stimulačními vlastnostmi na máku. Sborník konference s mezinárodní účastí Prosperující olejniny, 12.12.2007 ČZU Praha, s. 90 - 92, ISBN 978-80-213-1715-4

 

2006

Havel J. Ochrana máku insekticidy proti žlabatce stonkové (Timaspis papaveris). Sborník konference s mezinárodní účastí Řepka, mák, hořčice 2006, 8.2.2006 ČZU Praha, s. 183 - 185, ISBN 80-213-1445-1

Havel J., Cihlář P., Moravcová H. Zakládání a ošetření porostů máku s ohledem na optimální podmínky pro růst. Agromanuál 3, 2006, s. 53 - 55, ISSN 1801-7673

Havel J. Trend výskytu škůdců máku na severní Moravě. Úroda 3/ 2006, s. 17 - 19, ISSN 0139-6013

Havel, J.: Potenciální příčiny vzniku makovic bez semen. In.: (F. Hnilička ed.) Vliv abiotických a biotickcýh stresorů na vlastnosti rostlin 2006 (Sborník příspěvků), ČZU v Praze, Praha 17.5. 2006: 235 -240. ISBN: 80-213-1484-2 (CZU) 80-86555-85-2 (VÚRV)

Havel J. Mák z podzimního výsevu. Úroda 8/2006, s. 24 - 27, ISSN 0139-6013

Havel J. Vliv ošetření fungicidy na výskyt helmintosporiózy u máku z jarního a podzimního výsevu. The influence of fungicide treatment to occurence of Pleospora calvescens at autumn and spring sowed poppy (Papaver somniferum). ČZU Praha, XVII Czech and Slovak Plant Protection Conference 12 - 14.9.2006, Book of Abstracts s. 225, ISBN 80-231-1516-4

Havel J. Aplikace brassinosteroidů u ozimé řepky. Sborník 23. vyhodnocovacího semináře, Hluk  22.-23.11.2006, s. 137 - 140, ISBN 80-87065-00-X

Havel J. Pěstitelská technologie bělosemenného máku a máku z podzimního výsevu. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Sborník z konference s mezinárodní účastí Brno 23 - 24.11.2006, s. 289 - 294, ISBN 80-86908-03-8

Havel, J. (2006): Aplikace brassinosteroidů na mák. (96-98), In. sborník - Prosperující oilejniny, 13.-14.12.2006, ČZU Praha, 143s.

Havel J. Pěstování a využití bělosemenného máku. Farmář 2006, 2, 25 - 26

 

2005

Zemek R., Kurowská M., Kameníková L., Zemková Rovenská G., Havel J., Reindl F.  Studies on phenology and harmfulness of Aceria carvi Nal. (Acari: Eriophyidae) in the Czech Republic. J. Pest Sci. 78, 2005, 115 - 116

Havel J., Rotrekl J. Inovace pěstitelské technologie - rok 2004. Sdružení Český mák informuje. 4. makový občasník, Praha, únor 2005, s. 28 - 33, ISBN 80 - 213 - 1284 - X

Havel J., Prášil I.T. Pěstitelská technologie bělosemenného máku a máku z podzimního výsevu. Agro 2005, 2, 94 - 96

Havel J. Výskyt makovic bez semen na Opavsku v roce 2004 a možné příčiny tohoto jevu. Sborník konference s mezinárodní účastí Řepka, mák slunečnice a hořčice 22.2.2005 ČZU Praha s. 120 - 123

Havel J., Rotrekl J., Cihlář P. The present occurence of poppy pests and diseases in the Czech Republic. 27th scientific conference Poznaň 12 - 13.4.2005, Abstracts s. 147 - 148