Ing. Jan Frydrych

Potréty-druhé23

Kontakt:

tel. 571 616838                                                                

 

e-mail: frydrych@oseva.cz   

 

 

Vzdělání:

1989      Vysoká škola zemědělská Brno, Fakulta agronomická

1985      Střední zemědělská škola Rožnov p./Radh.

Jazykové znalosti:

angličtina - pasivně

němčina - pasivně

ruština - aktivně

 

 

Výzkumné zaměření:

Od roku 1996 se zabývá oborem využití trav pro energetické účely a výzkumem pěstitelské technologie trav na semeno. Autor nebo spoluautor více jak 80 publikací z oblasti výzkumu trav jako obnovitelných zdrojů energie a pěstitelské technologie trav na semeno. Od roku 1996 výzkumný pracovník na úseku zkoušek biologické účinnosti pesticidů. Zodpovídá, řídí a provádí zkoušky v oblasti herbicidů, fungicidů, insekticidů,mořidel a regulátoru růstu v travách na semeno, obilovin, řepky a kukuřice. V současné době se zabývá výzkumem monitoringu biodiverzity hmyzu v závislosti na různém způsobu hospodaření na půdě se zaměřením na škůdce trav a jetelovin.

 

 

Publikace:

2018

HERMUTH, J., KOSOVÁ, K., PODRÁBSKÝ, M., TRÁVNÍČEK, P., FRYDRYCH, J., HLADÍK, J., KRÁL, L.: Pěstební technologie zrnového čiroku odrůdy Ruzrok. Ověřená technologie. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2018, 30 s. ISBN 978-80-7427-259-2.

 

2017

FRYDRYCH, J., GERNDTOVÁ, I., ANDERT, D., VOLKOVÁ, P., JEZERSKÁ, L., ZAJONC, O.: Trávy jako obnovitelné zdroje energie. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 22. - 23. listopadu 2017: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2017, r. 65, č. 12, s. 175-180. ISSN 0139-6013.

VOLKOVÁ, P., FRYDRYCH, J., POLIŠENSKÁ, I., SEDLÁČKOVÁ, I.: Vliv termínu sklizně u obilovin na jejich uživatelskou kvalitu. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 22. - 23. listopadu 2017: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2017, r. 65, č. 12, s. 595-598. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., GERNDTOVÁ, I., ANDERT, D., VOLKOVÁ, P.: Výzkum a praktické využití biomasy trav pro produkci bioplynu. Úroda. 2017, r. 65, č. 12, s. 58-60. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., GERNDTOVÁ, I., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D.: Výzkum a praktické využití travní biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Agromanuál. 2017, r. 12, č.7, s. 76-79. ISSN 1801-7673.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J.: Výsledky výzkumu parazitární běloklasosti v semenných porostech trav využitelné v zemědělské praxi. Osivo a sadba, XIII. Národní odborný a vědecký seminář, Praha, 2. února 2017: Sborník referátů, s. 209-214. ISBN 978-80-213-2732-0.

LOŠÁK, M., FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., VYMYSLICKÝ, T., SALAŠ, P., PEKAŘ, M.: Možnosti zakládání porostů trav a jetelovin na suchem ohrožených půdách. Úroda. 2017, r. 65, č. 12, s. 61-62. ISSN 0139-6013.

 

2016

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., VOLKOVÁ, P.: Výsledky výzkumu trav pro energetické využití. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 15. - 16. listopadu 2016: Úroda, vědecká příloha. 2016, r. 64, č. 12, s. 329-332. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P.: Selektivita pohanky seté vůči vybraným herbicidům. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 15. - 16. listopadu 2016: Úroda, vědecká příloha. 2016, r. 64, č. 12, s. 205-208. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., SMOČKOVÁ, M., BOTH, Z., VOLKOVÁ, P., POLIŠENSKÁ, I.: Výzkum a využití pohanky v podmínkách marginální oblasti. Úroda, 2016, roč. 64, č. 10, s. 11-14. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P.: Vliv rostlinných stimulátorů na výnos a výnosotvorné prvky u trav pěstovaných na semeno a obilovin. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016. Ed. F. Hnilička. Praha: ČZU, 2016, s. 181-186. ISBN 978-80-813-2681-1.

Rozbroj J., Jezerska L., Zegzulka J., Necas J., Frydrych J.: Influence of pellets granulometry on the emptying rate, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, section 17. Renewable Energy Sources and Clean Technologies, 28 June – 7 July 2016, Albena, Bulgaria. ISBN 978-619-7105-63-6, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2016B41.

FRYDRYCH J., VOLKOVÁ P., ANDERT D., GERNDTOVÁ I.:Výsledky výzkumu energetických trav a praktické využití travní biomasy jako obnovitelného zdroje energie v oblasti Beskyd. In Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016. Ed. P. Fuksa. ČZU, 2016, s. 11-17. ISBN 978-80-213-2707-8.

 

2015

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., VOLKOVÁ, P., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O.: Výzkum a využití trav pro energetické účely v České republice. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 26. - 27. listopadu 2015: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2015, r. 63, č. 12, s. 247-250. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P.: Výzkum chorob u trav pěstovaných na semeno a obilovin v podmínkách marginální oblasti Zubří. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 26. - 27. listopadu 2015: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2015, r. 63, č. 12, s. 187-190. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH J., ANDERT D., GERNDTOVÁ I., VOLKOVÁ P., RACLAVSKÁ H., ZAJONC O., Využití výsledků výzkumu energetických trav pro spalování a bioplyn v zemědělské praxi. [Utilization of research results of energy grasses for combustion and in the biogas stations in agricultural practice].  AgritechScience [online], 2015, roč.9, č. 3, s. 1-5. ISSN 1802-8942. Dostupné z: http:www.agritech.czclanky2015-3-3.pdf.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., VOLKOVÁ, P, JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H. a O. ZAJONC. /Výzkum a využití travní biomasy jako obnovitelného zdroje energie/. [Research and Utilization of Grasses Biomass as a Renowable Energy Sources].  In: *Biopaliva z pohledu energetiky a vlivu na životní prostředí*. Sborník odborného semináře pořádaného v Praze - Ruzyni dne 5. 11. 2015. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., 2015. 6 s. ISBN: 978-80-86884-91-2.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P.: Vliv biostimulátorů na výnos semen a výnosotvorné prvky u jílku jednoletého. In Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015. Praha, ČZU, 3. 12. 2015, s. 23-29. ISBN 978-80-213-2611-8.

 

2014

ANDERT, D., FRYDRYCH, J., ABRHAM, Z., GERNDTOVÁ, I., HEROUT, M. Energetické využití trav. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha, 2014, 39 s. ISBN 978-80-86884-86-8.

FRYDRYCH, J. Biopásy a rozmanitost krajiny. Beskydy – zpravodaj chráněné krajinné oblasti. 2014, roč. 11, č. 2, s. 11.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D. Trávy jako obnovitelné zdroje energie se zřetelem na spalování. TZB-info, 18. 8. 2014 [on line]. Dostupné z: www.tzb-info.cz/biomasa/11599-travyjako-obnovitelné-zdroje-energie-se-zretelem-na-spalovani

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I. Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu. Agromanuál, 2014, roč. 9, č. 7, s. 81–83. ISSN 1801-7673.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., RACLAVSKÁ, H., JUCHELKOVÁ, D., ZAJONC, O. Využití travní biomasy pro energetické účely se zaměřením na produkci bioplynu. In Alternativní zdroje energie 2014. Kroměříž, 2014, s. 29–35. ISBN 978-80-02-02546-7.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., CAGAŠ, B., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M. Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech se zaměřením na škůdce. In Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. Praha: ČZU, 2014, s. 23–29. ISBN 978-80-213-2529-6.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., CAGAŠ, B., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M. Vliv různých způsobů hospodaření na půdě na biodiverzitu hmyzu v travních a jetelových porostech. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Ed. F. Hnilička. Praha: ČZU, 2014, s. 35–41. ISBN 978-80-213-2475-6.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., GERNDTOVÁ, I., ANDERT, D., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O. Výzkum spalování trav jako součást obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Úroda, vědecká příloha. 2014, roč. 62, č. 12, s. 327–330. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P., ZAJONC, O., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., RACLAVSKÁ, H., JUCHELKOVÁ, D. Trávy pro energetické účely a spalování v energetických zařízeních. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 57–61. ISSN 0139-6013.

GERNDTOVÁ, I., ANDERT, D., FRYDRYCH, J., VOLKOVÁ, P. Využití biomasy trav k produkci bioplynu. Energie 21, 2014, roč. 7, č. 6, s. 14–17. ISSN 1803-0394.

GERNDTOVÁ, I., FUKSA, P., ANDERT, D., ŠRÁMEK, P. Vliv obhospodařování trvalých travních porostů na výnos sušiny. In Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. Praha: ČZU, 2014, s. 36–40. ISBN 978-80-213-2529-6.

HLAVSOVÁ, A., CORSARO, A., RACLAVSKÁ, H., JUCHELKOVÁ, D., ŠKROBÁNKOVÁ, H., FRYDRYCH, J. Syngas Production from Pyrolysis of Nine Composts Obtained from Non-Hybrid and Hybrid Perennial Grasses. The Scientific World Journal. 2014, s. 1–11. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1155/2014/723092

KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M., KRUPAUEROVÁ, A., FRYDRYCH, J. A comparison of ground beetle assemblages (Coleoptera Carabidae) on conventionally and ecologically alfalfa fields. Journal of Entomological and Acarological Research, roč. 46, č. 3, 2014, s. 102–106. DOI 10.4081/jear.2014.3791.

ZAJONC, O., FRYDRYCH, J., JEZERSKÁ, L. Pelletization of compostfor Energy Utilization. IERI Procedia. 2014, roč. 8, s. 2–10. DOI: 10.1016/j.ieri.2014.09.002. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212667814000501

 

2013

ANDERT, D., FRYDRYCH, J., GERNDTOVÁ, I. (2013): Vliv konzervace na ztráty organické hmoty a produkci bioplynu. Agritech Science [online]. 2013, č. 1, čl. 7. Dostupné z: http://www.agritech.cz/clanky/2013-1-7.pdf

FRYDRYCH, J. (2013): Travní biomasa pro produkci bioplynu. Zemědělec, 2013, r. 21, č. 27, s. 14-16.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., VOLKOVÁ, P., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O. (2013): Výzkum a využití travní fytomasy pro energetické účely. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 14-15. listopadu 2013: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2013, r. 61, č. 12, s. 268-271.

FRYDRYCH, J., CAGAŠ, B., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M. (2013): Biodiverzita hmyzu se zaměřením na škůdce v mulčovaném a nemulčovaném travním systému. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 14-15. listopadu 2013: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2013, r. 61, č. 12, s. 56-61.

FRYDRYCH, J., CAGAŠ, B., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M. (2013): Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech. Certifikovaná metodika. Zubří: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., 2/2013, 26 s.

FRYDRYCH, J., MACHÁČ, R., VOLKOVÁ, P. (2013): Ochrana trav pěstovaných na semeno v mladém stadiu vývoje. Rostlinolékař, 2013, r. 24, č. 5, s. 23-26.

FRYDRYCH, J., MACHÁČ, R., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O. (2013): Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu. Pícninářské listy, Zubří: SPTJS, Olomouc: Vydavatelství Baštan, 2013, r. 19, s. 20-23.

RACLAVSKÁ, H., FRYDRYCH, J., JUCHELKOVÁ, D., ZAJONC, O., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I. (2013): Význam popelovin v travní biomase pro energetické účely. Energie 21, 2013, r. 6, č. 3, s. 12-15.

FRYDRYCH, J., MACHÁČ, R., VOLKOVÁ, P., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O. (2013): Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu. Vše pro zeleň: Odborný magazín. Vydavatelství Baštan , 3-4 /2013/ IV ročník. s. 22-25.

 

2012

ZAJONC,O., FRYDRYCH,.J.: Mechanické vlastnosti pelet z energetických travin. Agritech Science [online]. 2012, č. 2, 1-4 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://www.agritech.cz/clanky/2012-2-9.pdf 

ZAJONC, O., FRYDRYCH, J. Možnosti energetického využití travin ve formě pelet. In: Briketovanie a peletovanie. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012, 94-99.

FRYDRYCH, J., ANDERT,D., GERNDTOVÁ.,I., VOLKOVÁ P., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC,O.:  Rostliny a jejich využití jako zdroje obnovitelné energie se zřetelem na trávy. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012. Recenzovaný sborník příspěvků z konference 1.2-2.2.2012 pořádané v Praze. 1. vydání, Česká zemědělská univerzita v Praze,  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha – Ruzyně 2012, s. 125-129.

FRYDRYCH,J., ANDERT,D., JUCHELKOVÁ,D.: Výzkum využití trav pro energetické účely. Biom.cz [online]. 2012-10-22 [cit. 2012-12-18]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyzkum-vyuziti-trav-pro-energeticke-ucely>.

FRYDRYCH, J.,VOLKOVÁ,P., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O.: Výsledky výzkumu a nové směry využití biomasy trav pro energetické účely . In Nové poznatky v lukařství a pastvinářství. Sborník příspěvků z odborného semináře konaného 30. 8. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd., Jihočeská  univerzita v Českých Budějovicích, 2012, s. 61-66.

 FRYDRYCH, J., ANDERT, D.,  GERNDTOVÁ, I., JUCHELKOVÁ, D.: Nové směry ve výzkumu a využití trav pro energetické účely Pícninářské listy. Zubří: SPTJS, Olomouc: Vydavatelství Baštan, 2012, roč. 18, s. 84-87.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I.,VOLKOVÁ, P.,  JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O.: Využití trav pro energetické účely. Úroda, vědecká příloha, 2012, roč. 60., č. 12, s. 275-278.

FRYDYCH, J., ANDERT,D.,  GERNDTOVÁ, I.,JUCHELKOVÁ, D., RACLAVSKÁ, H., ZAJONC, O.:: Výzkum využití trávy pro energetické účely. Energie 21, 2012, roč. 5, č. 4, s. 14-17.

ANDERT,  D. , JUCHELKOVÁ, D.,  FRYDRYCH, J.:  Ausnützung von Biomasse aus Dauergrünländern für energetische Zwecke [poster]. World Sustainable Energy Days 2012. Wels, Rakousko, 29.2-2.3.2012

ANDERT, David, Jan FRYDRYCH a Ilona Gerndtová. Use of Grasses and Mixtures of Grasses  for Energy Purposes. Acta Polytechnica, 2012, vol. 52, no. 3, p. 9-12.

FRYDRYCH,J., MACHÁČ,J., VOLKOVÁ P.,  ANDERT,D., GERNDTOVÁ.,I., ANDERT,D.,  JUCHELKOVÁ, D., ZAJONC,O.:  Výzkum využití travních porostů na produkci bioplynu. Agritech Science [online]. 2012, č. 3, 1 - 6 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://www.agritech.cz/clanky/2012-3-11.pdf

Frydrych, J., VONDŔEJC, T.E., Lošák, M., Cagaš, B., Kolařík, P., Rotrekl, J., BARTÁK, M.: Monitoring biodiverzity hmyzu se zaměřením na významné škůdce u travních a jetelových porostů.  Rostlinolékař, 2012, roč. 23, č. 5, s. 28–35.

Frydrych, J., Lošák, M., Cagaš, B., VOLKOVÁ, P., Kolařík, P., Rotrekl, J., BARTÁK, M., HLAVA, J.:  Trávy a biodiverzita hmyzu v přírodním ekosystému. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012. Recenzovaný sborník příspěvků z konference 1.2-2.2.2012 pořádané v Praze. 1. vydání, Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha – Ruzyně 2012, s. 120-124.

RACLAVSKÁ, H., JUCHELKOVÁ, D., ŠKROBÁNKOVÁ, H., VOLFOVÁ, M. a FRYDRYCH, J.. CHANGES IN BIOMASS ENERGY PARAMETERS DEPENDING ON THE HARVEST SEASON. In: SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. 1. vyd. Ostrava, 2011, s. 153-158. ISSN 1210-0471. Dostupné z: http://transactions.fs.vsb.cz/2011-2/1883_Raclavska.pdf

 

2011

FRYDRYCH ,J., MACHÁČ, R.: Alternativní využití produkce lučních porostů s vysokou druhovou diverzitou pro energetické účely. Agritech Science, [online], 2011, www.agritech.cz, č. 1, článek 5, s. 1-6. ISSN 1802-8942. 

FRYDRYCH,J., MACHÁČ., R., VOLKOVÁ.: Minoritní aplikace v travách na semeno se zaměřením na ochranu travních porostů v mladém stádiu vývoje. In sborník příspěvků z odborného semináře Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství . Praha 7.12.2011. s. 5-10. ISBN 978-80-213-2239-4.

FRYDRYCH, J., LOŠÁK, M., CAGAŠ, B.,.VOLKOVÁ,  P., MARTINKOVÁ, K., BARTÁK, M., KRUPAUEROVÁ, A:  Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na mulčovaný a nemulčovaný travní systém. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 15.-16. listopadu 2011: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2011, r, č. 12, s. 347-350. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., M., LOŠÁK, M., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P. BARTÁK, M.,: Výskyt parazitární běloklasosti v semenných porostech trav. Rostlinolékař 2011,roč.22, ,č.5 s.12-15. ISSN 1211-3565.

 FRYDRYCH, J., ANDERT, D., JUCHELKOVÁ, D.: Výzkum využití trav pro energetické účely.  Energie 21, 3/2011: 14-17. ISSN  1803-0394.

FRYDRYCH. J., ANDERT, D., VLÁŠKOVÁ. M.:  Evaluation of water infiltration on grassland and her antierosion protection. In Proceedings of the international  conference  Crop  management  practices adaptable  to  soil  conditions  and  climate  change. Prague August, 31- September, 2, 2011. ISBN 978-80-86908-27-4.

 

2010

JINDRA Z., BARTÁK M., FECHTNER J., FRYDRYCH J., LOŠÁK M., CAGAŠ B., ROTREKL J. & KOLAŔÍK P.: Heteroptera in grassland agroecosystems under different management practices. Workshop on animal biodiversity, Jevany. ČZU Praha Power Print,pp. 38-48, 2009. ISBN: 978-80-213-2031-4.

FRYDRYCH J., BARTÁK M., LOŠÁK M., VONDŔEJC  TE., CAGAŠ B., ROTREKL J.&KOLAŘÍK P.: Study of arthropod biodiversity as related to silvertop as an important disease in grass seed production. Workshop on animal biodiversity, Jevany. ČZU Praha Power Print, pp. 32-37, 2009. ISBN: 978-80-213-2031-4.

BARTÁK M., FECHTNER J., FRYDRYCH J., CAGAŠ B., ROTREKL J.& KOLAŘÍK P.: The major arthropod groups on conventionally and reduced tilled alfalfa fields. Workshop on animal biodiversity, Jevany. ČZU Praha Power Print, pp. 4-12, 2009. ISBN: 978-80-213-2031-4.

 BARTÁK M., FECHTNER J., FRYDRYCH J., CAGAŠ B., ROTREKL J.& KOLAŘÍK P.: Diptera families on conventionally and reduced tilled alfalfa fields. Workshop on animal biodiversity, Jevany. ČZU Praha Power Print, pp. 13-21, 2009. ISBN: 978-80-213-2031-4.

BARTÁK M., KRUPAEUROVÁ A.,  FECHTNER J., FRYDRYCH J., CAGAŠ B., ROTREKL J.& KOLAŘÍK P.: A comparison of ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) on conventionally and reduced tilled alfalfa fields. Workshop on animal biodiversity, Jevany. ČZU Praha Power Print, pp. 22-31, 2009 . ISBN: 978-80-213-2031-4.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., JUHELKOVÁ, D., KOVAŘÍČEK, P., LOŠÁK, M. (2010): Trávy jako alternativní zdroje energie v podmínkách ČR. In sborník z konference Alternativní zdroje energie 2010, 13-15. července 2010, Kroměříž. Vydavatel Společnost pro techniku prostředí Praha, s. 317-322, 2010. ISBN 978-80-02-02241-1.

ANDERT D., GERNDTOVÁ I., FRYDRYCH J.: Využití trav pro energetické účely. In sborník z konference Alternativní zdroje energie 2010, 13-15. července 2010, Kroměříž. Vydavatel Společnost pro techniku prostředí Praha, s. 311-315, 2010. ISBN 978-80-02-02241-1.

 FRYDRYCH, J., ANDERT, D.: Využití jetelotravních směsí pro konzervaci půdy v horských a podhorských oblastech. Agritech Science, (online) ,www.agritech.cz, č.3/2010, článek  7, s 1-5. 2010.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., KOVAŘÍČEK, P., JUCHELKOVÁ, D.: Spalování travní biomasy v kotlích větších výkonů. Biom.cz [online]. 2010-10-13 [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/spalovani-travni-biomasy-v-kotlich-vetsich-vykonu>. ISSN: 1801-2655.

FRYDRYCH, J.: Hospodaření na půdě ve zranitelných oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty. Biom.cz [online]. 2010-05-05 [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/hospodareni-na-pude-ve-zranitelnych-oblastech-se-zretelem-na-trvale-travni-porosty>. ISSN: 1801-2655.

KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M., FECHTNER, J., FRYDRYCH, J., CAGAŠ, B.:  Biodiverzita hmyzu v porostech vojtěšky seté (Medicago sativa L.) v roce 2008 a 2009. In Badalíková B. (ed.):Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů,11.-12. listopadu 2010, Brno, Výzkumný ústav pícninářský spol. s. r. o. Troubsko, Zemědělský výzkum spol. s. r. o. Troubsko, Vědecká příloha časopisu Úroda (CD-ROM), č. 12/2010, s. 297-300, 2010. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., LOŠÁK, M., VONDŔEJC , T.E., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., KOLAŘÍK P., BARTÁK, M.: Výsledky výzkumu biodiverzity hmyzu se zaměřením na ploštice v souvislosti s travními a jetelovými porosty, 11.-12. listopadu 2010, Brno, Výzkumný ústav pícninářský spol. s. r. o. Troubsko, Zemědělský výzkum spol. s. r. o. Troubsko, Vědecká příloha časopisu Úroda (CD-ROM), č. 12/2010,s. 247-250, 2010. ISSN 0139-6013.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., JUHELKOVÁ, D.:  Využití trav  pro energetické účely. Agromanuál, roč. 5, č. 7, s. 62-64, 2010. ISSN 1801-7673

 Frydrych J., Andert D., Juchelková D.:  Výzkum a využití trav pro energetické účely v horských a podhorských  oblastech.  In Fuksa P. (ed):  Aktuální  témata v pícninářství a trávnikářství , 8.prosince 2010, Praha, vyd. ČZU v Praze.  ISBN 978-80-213-2143-4.

 

2009

ANDERT, D., FRYDRYCH, J., GERNDTOVÁ, I., HANZLÍKOVÁ, I.: Grass and its mixtures utilization for energy purposes. In 17th European Biomass Conference. Proceedings of the International Conference, 29 June – 3 July 2009, Hamburg, Deutschland, p. 1833-1835, 2009. ISBN 978-88-89407-57-3.

ANDERT, D., FRYDRYCH, J., GERNDTOVÁ, I., HANZLÍKOVÁ, I.: Utilization of grass for anaerobic fermentation Cagaš, B., Macháč, R., Nedělník, J. (eds.): Alternative Functions of Grassland. Proceedings of the 15th European Grassland Federation Symposium, 7-9 September 2009, Brno, Czech Republic, Grassland Science in Europe, vol. 14, p. 342-344, 2009. ISBN 978-80-86908-15-1.

ANDERT, D., GERNDTOVÁ, I., FRYDRYCH, J.: Grass utilisation for thermal energy purposes In Cagaš, B., Macháč, R., Nedělník, J. (eds.): Alternative Functions of Grassland. Proceedings of the 15th European Grassland Federation Symposium, 7-9 September 2009, Brno, Czech Republic, Grassland Science in Europe, vol. 14, p. 325-327, 2009. ISBN 978-80-86908-15-1.

ANDERT, D., KOVAŘÍČEK, P., FRYDRYCH, J., VLÁŠKOVÁ, M.: Evaluation of water infiltration on grassland and energy use influence. In 7th European Biomass Conference. Proceedings of the International Conference, 29 June – 3 July 2009, Hamburg, Deutschland, s. 2578-2580, 2009. ISBN 978-88-89407-57-3.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., JUCHELKOVÁ, D.: Výnosový potenciál trav vhodných k energetickému využití. Agritech Science, [online], www.agritech.cz, č. 2, článek 2, s. 1-5.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., KOVAŘÍČEK, P.: Praktické využití travní biomasy pro energetické účely. Farmář, roč. 15, č. 11, s. 12-13, 2009.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., KOVAŘÍČEK, P., JUCHELKOVÁ, D.: Spalování travní biomasy v kotlích větších výkonů. Energie 21, roč. 2, č. 6, s. 24-25, 2009.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., KOVAŘÍČEK, P., JUCHELKOVÁ, D., TIPPL, M.: Využití energetických trav. Úroda, roč. 57, č. 8, s. 39-41, 2009.

FRYDRYCH, J., ANDERT, D., KOVAŘÍČEK, P., JUCHELKOVÁ, D., TIPPL, M.: Farming in the mountains and foothills regions with respect to grasses used for generating energy. In Cagaš, B., Macháč, R., Nedělník, J. (eds.): Alternative Functions of Grassland. Proceedings of the 15th European Grassland Federation Symposium, 7-9 September 2009, Brno, Czech Republic, Grassland Science in Europe, vol. 14, p. 368-371, 2009. ISBN 978-80-86908-15-1.

FRYDRYCH, J., BARTÁK, M., LOŠÁK, M., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P.: Arthropod biodiversity in a landscape with grass and leguminous vegetation cover. In Cagaš, B., Macháč, R., Nedělník, J. (eds.): Alternative Functions of Grassland. Proceedings of the 15th European Grassland Federation Symposium, 7-9 September 2009, Brno, Czech Republic, Grassland Science in Europe, vol. 14, p. 109-112, 2009. ISBN 978-80-6908-15-1.

FRYDRYCH, J., LOŠÁK, M., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., BARTÁK, M.: Monitoring biodiverzity škůdců v travních a jetelových porostech. Agromanuál, květen 2009, roč. 4, č. 5, s. 58-61, 2009.

2008

BARTÁK, M. – FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – ROTREKL, J. – KOLAŘÍK, P. – RUDIŠOVÁ, I. Diptera families in grassland agroecosystems under different management practices. In KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 3-4 July, 2008. 1st edition. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 15-25. ISBN 978-80-213-1865-6.

BARTÁK, M. – FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – ROTREKL, J. – KOLAŘÍK, P. – RUDIŠOVÁ, I. Empidoidea (Diptera) in grassland agroecosystems under different management practices. In KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 3-4 July, 2008. 1st edition. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 26-36. ISBN 978-80-213-1865-6.

BARTÁK, M. – FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – ROTREKL, J. – KOLAŘÍK, P. – RUDIŠOVÁ, I. Arthropod biodiversity in grassy agroecosystems under different management practices. In KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 3-4 July, 2008. 1st edition. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 37-47. ISBN 978-80-213-1865-6.

ČERNÝ, M. – BARTÁK, M. – FRYDRYCH, J. – LOŠÁK, M. – CAGAŠ, B. – ROTREKL, J. – KOLAŘÍK, P. – RUDIŠOVÁ, I. Agromyzidae (Diptera) in grassland agroecosystems under different management practices. In KUBÍK, Š. – BARTÁK, M. Workshop of animal biodiversity, Jevany, 3-4 July, 2008. 1st edition. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 48-58. ISBN 978-80-213-1865-6

Lošák, M., Frydrych , J., Cagaš, B., Rotrekl, J., Kolařík, P., Barták, M.:  Monitoring hmyzích škůdců v různých systémech hospodaření na zemědělské půdě.In   BADALÍKOVÁ, B. (ed.): Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. v Brno, 8.-9.listopadu 2007. VÚP s.r.o. a Zemědělský výzkum s.r.o. Troubsko, s.409-412. ISBN 80-86908-04-6.

 LOŠÁK, M., FRYDRYCH, J., CAGAŠ, B., ROTREKL, J., KOLAŘÍK, P., BARTÁK, M.:Biodiverzita hmyzu v různých systémech hospodaření na zemědělské půdě se zaměřením na travní a jetelové porosty. In BADALÍKOVÁ, B. (ed.): Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 6.–7.11.2008, Vědecká příloha časopisu Úroda, [CD-ROM]. Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, Zemědělský výzkum Troubsko, s. 192-196, 2008.

FRYDRYCH , J., ANDERT, D ., KOVAŘÍČEK, P., JUCHELKOVÁ, D., TIPPL, M.Energetické trávy jako alternativní plodiny v horských a podhorských oblastech. In BADALÍKOVÁ, B. (ed.): Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Vědecká příloha časopisu Úroda. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. Brno, 6.-7.listopadu 2008. VÚP s.r.o. a Zemědělský výzkum s.r.o. Troubsko, s.363 - 369. ISSN: 0139-6013

 Kovaříček, P., Šindelář, R., Andert, D., Vlášková, M., Frydrych, J.: Hodnocení povrchového odtoku vody na trvalém travním porostu při intenzivních dešťových srážkách. Agritech Science, [online], 2008, www.agritech.cz, č. 2, článek 4, s. 1-8.